Poradnictwo kariery w XXI w. / Career Consueling in 21st c., prof. Maria Duarte (Lizbona)

Czym jest kariera współcześnie? Czy można ją zaplanować? A jeśli tak, to jak pogodzić sprzeczne tendencje rynku - i potrzeb osobistych? O tym wszystkim mówi pani prof. Maria Duarte, kierująca pracami Katedry UNESCO Całożyciowego Poradnictwa przy Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład jest tłumaczony.