Profesor Jerzy Maroń, Śląsk jako teatr wojny

Profesor Jerzy Maroń przedstawia uwarunkowania, jakie przestrzeń geograficzna Śląska stwarzała dla prowadzących konflikty zbrojne od średniowiecza po współczesność.