Czasopisma

11.11.2017

„Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego” powstał w 2006 roku z zamiarem umożliwienia druku prac naukowych pracowników wrocławskiego środowiska historyków sztuki a z czasem także badaczy z innych ośrodków akademickich. Nieśpieszny tryb ukazywania się czasopism naukowych w Polsce skłaniał do założenia nowego periodyku, który dostosowywałby terminy ukazywania się tekstów do nasilonego rytmu ich powstawania i poważnie powiększonego grona naukowców.


„Kultura — Historia — Globalizacja” jest elektronicznym, recenzowanym czasopismem naukowym typu open source i open access poświęconym studiom globalnym. Publikowane przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego jako półrocznik, czasopismo poświęcone jest kulturowej oraz historycznej problematyce procesów i zjawisk konceptualizowanych kategoriami globalizacji, hybrydyzacji, kreolizacji i wciąż poszukujących swojej teoretycznej artykulacji.