Tematy z Szewskiej

www.tematyzszewskiej.pl

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego w 2007 roku powołała do życia nowe pismo zatytułowane TEMATY Z SZEWSKIEJ.

Specyfiką czasopisma jest przedstawienie na jego łamach wielogłosowości na jeden „zadany” temat. Każdy numer TEMATÓW dotyczy jednego pojęcia/hasła, które może być przedstawiane, analizowane, widziane, kontemplowane etc. przez przedstawicieli różnych profesji, różnych orientacji metodologicznych itp.

Chcielibyśmy spotęgować różnorodność głosów za sprawą in spe autorów, którzy zechcą podzielić się swoją wiedzą i refleksjami. Oczekujemy na wypowiedzi naukowe, artystyczne, światopoglądowe… Witamy więc na naszych łamach przedstawicieli nauk humanistycznych, ścisłych/przyrodniczych i… każdych innych.

ISSN: 1898-3901

Aktualna liczba punktów za publikację w „Tematach z Szewskiej” wynosi 6.