wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Burdukiewicz Jan Instytut Archeologii
2. prof. dr hab. Ciesielski Stanisław Instytut Historyczny
3. prof. dr hab. Cutter Zdzisław
4. prof. dr hab. Derwich Marek Instytut Historyczny
5. prof. dr hab. Goliński Mateusz Instytut Historyczny
6. prof. dr hab. Gołąb Maciej Instytut Muzykologii
7. prof. dr hab. Harasimowicz Jan Instytut Historii Sztuki
8. prof. dr hab. Kawalec Krzysztof Instytut Historyczny
9. prof. dr hab. Kęsik Jan Instytut Historyczny
10. prof. dr hab. Kocur Mirosław Instytut Kulturoznawstwa
11. prof. dr hab. Kościk Elżbieta Instytut Historyczny
12. prof. dr hab. Kulak Teresa
13. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Kutaj-Markowska Anna Instytut Historii Sztuki
14. prof. dr hab. Maroń Jerzy Instytut Historyczny
15. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Muszkalska Bożena Instytut Muzykologii
16. prof. dr hab. Nawotka Krzysztof Instytut Historyczny
17. prof. dr hab. Okoń Waldemar Instytut Historii Sztuki
18. prof. dr hab. Paluchowski Władysław
19. prof. dr hab. Paszkiewicz Borys Instytut Archeologii
20. prof. dr hab. Piekalski Jerzy Instytut Archeologii
21. prof. dr hab. Piotrowski Jacek Instytut Historyczny
22. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Pośpiech Remigiusz Instytut Muzykologii
23. prof. dr hab. Potyrała Bolesław
24. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Przerembski Zbigniew Instytut Muzykologii
25. prof. dr hab. Rosik Stanisław Instytut Historyczny
26. prof. dr hab. Ruchniewicz Krzysztof Instytut Historyczny
27. prof. dr hab. Sapia-Drewniak Eleonora
28. prof. dr hab. Strauchold Grzegorz Instytut Historyczny
29. prof. dr hab. Suleja Włodzimierz Instytut Historyczny
30. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Szykulski Józef Instytut Archeologii