Ogłoszenia

W związku wyborami przedstawicieli pracowników w grupie pozostałych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr (wybory uzupełniające na kadencję 2016-2020), Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza godziny dziekańskie w dniu 24 kwietnia od godziny 13.30 do godziny 16.30 dla pracowników naukowo-dydaktycznych (doktorów i magistrów).


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych zaprasza pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (doktorów i magistrów) do udziału w zebraniu wyborczym zwołanym w celu wyboru przedstawicieli pracowników w grupie pozostałych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr (wybory uzupełniające na kadencję 2016-2020)