Dziekanat informacje kontaktowe

ul.Szewska 48, 50-139 Wrocław


Kierownik Dziekanatu, tel: 71 3432 855
mgr Bronisława Gelles
bronislawa.gelles@uwr.edu.pl


Dziekanat Studiów Stacjonarnych, tel: 71 3752 223, 695651804 

Godziny dyżuru:

poniedziałek-piątek

7.30-15.30

mgr Aleksandra Kuryłek 
aleksandra.kurylek@uwr.edu.pl
psychologia, Archiwium Prac Dyplomowych, MOST, ERASMUS+
mgr Danuta Malicka
danuta.malicka@uwr.edu.pl
historia sztuki, kulturoznawstwo, muzykologia, militarioznawstwo studia stacjonarne
Elżbieta Skraburska
elzbieta.skraburska@uwr.edu.pl
pedagogika 3-letnia 
mgr Małgorzata Foglińska
malgorzata.foglinska@uwr.edu.pl
historia, dziedzictwo kultury materialnej studia stacjonarne 
mgr Elżbieta Dedich
elzbieta.dedich@uwr.edu.pl
pedagogika 2-letnia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, historia w przestrzeni publicznej,  Interdyscyplinarne Studia Europejskie
mgr Katarzyna Kopka
katarzyna.kopka@uwr.edu.pl
rekrutacja, dyplomy 


Dziekanat Studiów Niestacjonarnych, tel: 71 3752 274, 695656139 

Godziny dyżuru:

poniedziałek-piątek:

7.30-15.30

mgr Danuta Grychowska
danuta.grychowska@uwr.edu.pl
psychologia
Wioletta Milczarek
wioletta.milczarek@uwr.edu.pl
pedagogika 2-letnia, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika 3-letnia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 5-letnie, Archiwium Prac Dyplomowych
Artur Boba 
artur.boba@uwr.edu.pl
archeologia, etnologia, pedagogika specjalna, historia niestacjonarna, historia sztuki niestacjonarna


Dziekanat Studiów Doktoranckich, tel: 71 3752 557  

Godziny dyżuru:

poniedziałek-piątek:

7.30-15.30

mgr Małgorzata Wicik 
malgorzata.wicik@uwr.edu.pl


Obsługa Kolegiów Szkoły Doktorskiej, tel: 71 3752 274  

Godziny dyżuru:

poniedziałek-piątek:

7.30-15.30

 

 

Artur Boba 
artur.boba@uwr.edu.pl


Dziekanat Spraw Socjalnych, tel: 71 3752 974, 695655642 

Godziny dyżuru:

poniedziałek-piątek:

7.30-15.30

mgr Anna Michalska
anna.michalska2@uwr.edu.pl
studia niestacjonarne
mgr inż. Agata Tomaszewska 
agata.tomaszewska@uwr.edu.pl
studia stacjonarne


Sekcja finansowa - zamówienia publiczne, subwencja, tel: 71 3752 831

Godziny dyżuru:

poniedziałek-piątek:

7.30-15.30

mgr Dariusz Nowak 
dariusz.nowak@uwr.edu.pl

Sekcja finansowa - projekty i granty, tel: 695 653 948

Godziny dyżuru:

poniedziałek-piątek:

7.30-15.30

mgr Oskar Skubisz 
oskar.skubisz@uwr.edu.pl
Paweł Bandura 
pawel.bandura@uwr.edu.pl

 


Informatycy: tel: 71 3752 992, 695655761

Godziny dyżuru:

poniedziałek-piątek:

7.30-15.30

Damian Grzegorczyk 
damian.grzegorczyk@uwr.edu.pl
Maciej Kryś 
maciej.krys@uwr.edu.pl