GRANTY NASZYCH PRACOWNIKÓW

GRATULACJE!!! Nasi pracownicy i doktoranci w dwóch konkursach NCN zdobyli granty na kwotę prawie 3 mln złotych!
W konkursie OPUS 13 pracownicy WNHiP otrzymali 6 grantów na kwotę 2.490.139 zł.

  • dr hab. Andrzej Wiśniewski na projekt pt. ‘Zmierzch starego świata: późny paleolit środkowy oraz przejście do paleolitu górnego na terenie doliny Odry’ otrzymał 620.100 zł
  • dr Agnieszka Przybył na projekt pt. ‘Tajemnice świata budowniczych długich grobowców. Archeologiczno-paleośrodowiskowe studium neolitycznego krajobrazu kulturowego na Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich’ otrzymała 734.388 zł
  • dr Łukasz Kamiński na projekt pt. ‘Kościół katolicki wobec komunizmu - doświadczenie Polski i Czechosłowacji 1944/45-1989’ otrzymał 143.640 zł
  • dr Magdalena Barbaruk na projekt pt ‘Trajektorie słowa. Kulturowe oddziaływanie Amereidy’ otrzymała 206.513 zł
  • dr hab. Dorota Wolska na projekt pt. Laboratorium humanistyczne jako modus poznania. Od archeologii do projektu otrzymała 415.498 zł
  • dr Anna Maria Oleszkiewicz na projekt ‘Rola deficytów wzrokowych i słuchowych w kształtowaniu relacji społecznych człowieka’ otrzymała 370.000 zł

W ramach projektu PRELUDIUM 13 3 doktorantów WNHiP otrzymało dofinansowanie projektów na kwotę 502.737 zł:

  • mgr Karolina Jara na projekt ‘Urbanistyka i architektura na Śląsku w okresie Trzeciej Rzeszy (1933-1945)’ otrzymała 158.400 zł
  • mgr Radosław Gliński na projekt ‘Śląska architektura podcieniowa na tle europejskim (XIII-XVIII w.)’ otrzymał 165.997 zł
  • mgr Kinga Winnicka na projekt ‘Znaczenie przedmiotów osobistych wykonanych z surowców kostnych w kulturach episznurowych wczesnej epoki brązu w oparciu o wybrane metody obrazowania i analizy fizykochemiczne’ otrzymała 178.340 zł