Jakość kształcenia

Wydziałowy Zespoł ds. Oceny Jakości Kształcenia


W celu podnoszenia jakości kształcenia i rangi pracy dydaktycznej, Uchwałą Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr Nr 459/2012 z dn. 18.01.2012 r. powołano Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.


Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez Polską / Państwową Komisję Akredytacyjną (PKA)


Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia