Nowe konkursy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

MNiSW informuje, że w tym dniu zostanie uruchomiony nabór wniosków do konkursów NPRH w modułach „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia 2.1” i „Uniwersalia 2.2”. Aplikacje będzie można składać do 28 lutego.

W ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym;
Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku;
Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Więcej na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nowe-konkursy-nprh-dziedzictwo-narodowe-uniwersalia-2-1-uniwersalia-2-2.html