Ogłoszenia


Na zajęcia z wychowania fizycznego będzie można zapisywać się na stronie https://zapisy.uni.wroc.pl/ w terminach...


Harmonogram odbioru legitymacji i zaświadczeń dla studentów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich przyjętych w I naborze w roku akademickim 2018/2019


Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów pierwszego roku na uroczystą immatrykulację 29.09., w sobotę, do Oratorium Marianum


Dziekanat studiów doktoranckich informuje,że można przedłużać legitymacje na r.a. 2018/2019


List of classes for the European Cultures BA program in 2018/2019


Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i doktorantów


Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w załączeniu przesyła informację na temat szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów pierwszego roku (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2018/19


01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.


Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych czynny w soboty od 8.00 - 12.00