Akademia Młodych Uczonych i Artystów we Wrocławiu - zaprasza do naboru

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że Akademia Młodych Uczonych i Artystów zamierza poszerzyć grono swoich członków. W tym roku upłynie dziesięć lat od powołania pierwszej w Polsce platformy współpracy i wymiany intelektualnej dedykowanej wybitnym młodym adeptom nauki. Liczba inicjatyw, w których Akademia brała udział w minionym roku, potwierdza, że m.in. dzięki istnieniu Akademii, młodzi naukowcy odnajdują na wrocławskiej scenie akademickiej przestrzeń do współpracy interdyscyplinarnej łączącej pozornie najodleglejsze dziedziny nauki i sztuki. 

Szczegóły dotyczące Akademii a także tego, kto może starać się o nominację, przekazujemy w załączniku. Więcej informacji na temat działalności Akademii można znaleźć na stronie akademia.wroc.pl.