Dofinansowanie kosztów wyjazdów studyjnych do placówek zagranicznych dla doktorantów i młodych pracowników Wydziału

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wyjazdów studyjnych do placówek zagranicznych dla doktorantów i młodych pracowników Wydziału (do ukończenia 35 roku życia).

Wyjazdy, trwające do 5 dni, powinny pozostawać w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i odbyć się oraz zostać rozliczone do 15 grudnia 2018 r. Dofinansowanie może objąć koszt podróży, noclegów oraz diet według stawek przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Wnioski według załączonego formularza należy składać osobiście w godzinach pracy dziekanatu u Pani Małgorzaty Wicik (Dziekanat, Szewska 48, pokój 102) w dniach od 8 do 20 listopada lub do wyczerpania środków, których łączna pula wynosi 78000 zł.