Godziny dziekańskie

Uprzejmie informujemy, że Dziekan WNHiP prof. dr hab. Przemysław Wiszewski w dniu 22 grudnia 2017 roku od godziny 12.00 ogłasza godziny dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych (z wyłączeniem studentów studiów angielskojęzycznych).