Ogłoszenie

Szanowni Państwo,
w imieniu Pana Dziekana uprzejmie informujemy, że:
1. Do dnia 14.04.2020 roku zostają zawieszone zajęcia.
2. Pracownicy będą się kontaktować ze studentami w celu określenia sposobu bieżącego, zdalnego zaliczania zajęć.
3. Konsultacje i sprawy administracyjne proszę załatwiać przede wszystkim drogą elektroniczna.
4. Odwołuje się wszystkie wyjazdy i przyjazdy pracowników i studentów Uniwersytetu oraz ich gości do dnia 30.04.2020 roku.
5. Zaplanowane obrony zostają przeprowadzone w wyznaczonych terminach.
6. Odwołuje się wszystkie imprezy organizowane przez Uniwersytet Wrocławski do dnia 30.04.2020 r. (z wyłączeniem wyborów Rektora).
7. Akademiki pozostają otwarte.
8. Czytelnie Bibliotek są zamknięte. W wyznaczone dni będą otwarte wypożyczalnie.
9. Legitymacje studenckie zostają przedłużone automatycznie do dnia 31.05.2020 roku. https://psrp.org.pl/waznosc-legitymacji-przedluzona-do-31-maja/

Więcej informacji dostępnych w: