Przewody doktorskie - procedury


Aby zarejestrować rozprawę doktorską należy złożyć w Dziekanacie WNHIP UWr:


Procedura postępowania w przypadku realizowania przewodów doktorskich prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a uczelnią zagraniczną