Ogłoszenia

Wstępne listy rankingowe


09.10.2018

Przypominamy, że w dniu 5 listopada 2018 r. upływa termin składania wniosków o stypendium socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych z przyznaniem od miesiąca listopada. W celu uniknięcia kolejek prosimy o niepozostawianie składania wniosków na ostatnie dni. Informujemy, że cały czas można składać w/w wnioski.


Przy składaniu wniosku o pomoc materialną (każde stypendium) należy złożyć oświadczenia dotyczące spełniania przesłanek do pobierania stypendium dla studentów w dwóch egzemplarzach.