Zasady składania wniosków stypendialnych

Od 6 września 2021 r. rusza elektroniczna rejestracja wniosków o przyznanie świadczeń za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl

Wnioski należy wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać, a następnie:

 

Wnioski o stypendium Rektora można przesłać drogą pocztową lub wrzucić do skrzyni znajdującej się w budynku Dziekanatu na parterze obok portierni przy ul. Szewskiej 48.

UWAGA! Na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych średnia nie może być niższa niż 4,6.

 

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych można przesłać drogą pocztową lub wrzucić do skrzyni znajdującej się w budynku Dziekanatu na parterze obok portierni przy ul. Szewskiej 48.

UWAGA! W przypadku posiadania nowego orzeczenia o niepełnosprawności prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 71 375 29 74 lub mailowo (agata.tomaszewska@uwr.edu.pl; anna.michalska2@uwr.edu.pl) w celu ustalenia terminu dostarczenia oryginału orzeczenia do wglądu (orzeczenie można dostarczyć wraz z wnioskiem o stypendium).

 

Wnioski o stypendium socjalne można przesłać drogą pocztową lub wrzucić do skrzyni znajdującej się w budynku Dziekanatu na parterze obok portierni przy ul. Szewskiej 48.

Prosimy o zapoznanie się z wykazem dokumentów oraz skróconą instrukcją pod adresem: http://wnhip.uni.wroc.pl/Studenci-i-doktoranci/Stypendia/Studenci

 

Wnioski o zapomogę można przesłać drogą pocztową lub wrzucić do skrzyni znajdującej się w budynku Dziekanatu na parterze obok portierni przy ul. Szewskiej 48.

 

UWAGA

  1. W przypadku brakujących dokumentów we wniosku zostaną Państwo o tym poinformowani telefonicznie lub mailowo, prosimy na bieżąco sprawdzać studencki adres e-mail.
  2. Zgodnie z zarządzeniem Rektora studenci zobowiązani są do kontaktu mailowego tylko z adresu studenckiego, tj. w domenie uwr.edu.pl.
  3. Prosimy o sprawdzenie na wniosku, czy podany numer telefonu jest aktualny.
  4. Wszystkie składane dokumenty (niezależnie od sposobu ich dostarczenia) muszą być w oryginałach. W przypadku złożenia kserokopii lub skanu wypłata stypendium będzie wstrzymana do czasu dostarczenia oryginału.
  5. Istnieje możliwość złożenia dokumentów w formie skanu na e-mail, jednak tylko pod warunkiem dostarczenia oryginałów dokumentów pocztą lub ich wrzucenia do skrzyni znajdującej się w budynku Dziekanatu na parterze obok portierni przy ul. Szewskiej 48.Przy uzupełnianiu wniosku mailem prosimy o przesłanie całej, pełnej dokumentacji (uprzednio już wysłanej), a nie tylko brakujących dokumentów.
  6. Do dziekanatu spraw socjalnych mogą przychodzić tylko w wyjątkowych sytuacjach osoby po uprzednim wezwaniu przez pracownika dziekanatu.