dr Bogna Bartosz

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
W semestrze letnim w r.ak. 2020/21 zapraszam na konsultacje mailowe/ na platformieTeams (po wcześniejszym uzgodnieniu): - poniedziałki: godz. 15.00-16.00 - środy: godz. 15.00-16.00 Bogna Bartosz
-Uwarunkowania jakości życia i dobrostanu kobiet i mężczyzn w różnych fazach życia -Znaczące doświadczenia w konstruowaniu kobiecej/męskiej tożsamości, czyli indywidualna „walka” kobiet i mężczyzn o tożsamość (ujęcie autobiograficzne) -(Nie) autonomiczne wybory i decyzje życiowe a kobieca/męska tożsamość (wybór partnera, modelu rodziny itp.) -Indywidualne i społeczne uwarunkowania transgresyjnych i twórczych działań -w kontekście podnoszenia jakości życia