dr Olga Bąk

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
W sesji zimowej 2020/2021: wtorek 14-16 konsultacje przez komunikator MS Teams po mailowym umówieniu terminu (olga.bak@uwr.edu.pl)
W pracy naukowej zajmuje się: - zagadnieniem udzielania informacji zwrotnych w różnych relacjach profesjonalnych (psycholog-pacjent, nauczyciel-uczeń), - problematyką zachowań agresywnych (głównie agresją związaną z rolą zawodową i agresją w szkole) - zjawiskiem dewiacji pozytywnej i tzw. maksymalizmu moralnego.