Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
poniedziałek 17.30-18.30, konsultacje zdalne (Teams, mail) czwartek 17.30-18.30, konsultacje zdalne (Teams, mail)
- ikonografia sztuki nowożytnej w Europie - semantyka obrazu - metody dokumentacji zabytków - humanistyka cyfrowa: ICT w badaniach i dokumentacji dziedzictwa kulturowego