prof. dr hab. Józef Szykulski prof. UWr

mail: jozef.szykulski@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 26 71
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Urlop naukowy - zajęcia zaczynają się po 25.04.2019 wtorek: 10 - 11, środa: 9 - 10, pok. 312 Urlop wypoczynkowy: 26.07-6.09.2019, 223.12 - 31.12.2019

Profesor

Pracownia Archeologii Pozaeuropejskiej

e-mail: jozefszykulski@hotmail.com

Publikacje:

Lista  publikacji w (aktualizacja 8.02.2018)