dr hab. Mateusz Żmudziński

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
poniedziałek: 13.30 - 14.30, pok. 7 środa: 9 - 10, pok. 7

Adiunkt

Z-ca Dyrektora ds. dydaktyki

Zakład Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich

Zainteresowania badawcze:

  • gospodarka rzymska w naddunajskich prowincjach rzymskich
  • życie codzienne, obyczajowość i kultura ludzi starożytnych.

Publikacje (aktualizacja:10.11.2016)

Prace licencjackie: [plik pdf] (aktualizacja:10.11.2016)

Prace magisterskie: [plik pdf] (aktualizacja:10.11.2016)

Archeologia naddunajskich prowincji rzymskich. Gospodarka rzymska. Archeologia klasyczna Produkty spożywcze na przestrzeni dziejów.