Szanowni Państwo
Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Paweł Klint, prof. UWr ma zaszczyt zaprosić studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na uroczystość immatrykulacji roku akademickiego 2023/2024, która odbędzie się w dniu 3.10.2023 r. o godzinie 13:00 w Auli Leopoldina.
Serdecznie Państwa zapraszamy


Poznaj szczegóły i złóż wniosek jak najszybciej


za pośrednictwem UWr


Konkurs dla absolwentów!


Wydziałowa Rada Doktorantów WNHiP oraz organizatorzy konferencji „Wybadać codzienność” zapraszają wszystkich zainteresowanych na dyskusję: Wybadać doktorancką codzienność


Zapisy na przedmiot potrwają do 13 listopada 2022 r. przez system USOS


WNHP podjął kooperację z Zespołem ds. Realizacji Projektów Ogólnouniwersyteckich i Inwestycyjnych w UWr w sprawie realizacji zadania: "Zagraniczne staże dydaktyczne"W dniu 12 maja br. w siedzibie Wydziału zostało podpisane porozumienie ramowe o współpracy między naszym Wydziałem, reprezentowanym przez Dziekana, prof. Artura Błażejewskiego i fundacją Obserwatorium Społeczne, reprezentowaną przez jej prezesa, ks. prof. Grzegorza Sokołowskiego. W spotkaniu uczestniczyli ponadto prof. Barbara Techmańska z Instytutu Historycznego, jako koordynatorka ds. realizacji przedmiotowego porozumienia, a także prodziekan, prof. Jarosław Syrnyk, będący jednocześnie przewodniczącym Wydziałowej Rady Interesariuszy Zewnętrznych....


W dniu 25 lutego 2021 r. w ramach realizacji zadań związanych ze współpracą Wydziału z interesariuszami zewnętrznymi, z inicjatywy prof. Krystyny Dziubackiej i prof. Rafała Włodarczyka, doszło do spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Dom Kołodzieja ze Zgorzelca...