Zaproszenie na "Szewski czwartek" 22.02.2024 r. godz. 18:00 Teams


Naukowcy z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych odebrali w Auli Leopoldyńskiej dyplomy doktorskie i habilitacje!


nabór wnioskówPoznaj szczegóły i złóż wniosek jak najszybciej


Wydziałowa Rada Doktorantów WNHiP oraz organizatorzy konferencji „Wybadać codzienność” zapraszają wszystkich zainteresowanych na dyskusję: Wybadać doktorancką codzienność


WNHP podjął kooperację z Zespołem ds. Realizacji Projektów Ogólnouniwersyteckich i Inwestycyjnych w UWr w sprawie realizacji zadania: "Zagraniczne staże dydaktyczne"W dniu 12 maja br. w siedzibie Wydziału zostało podpisane porozumienie ramowe o współpracy między naszym Wydziałem, reprezentowanym przez Dziekana, prof. Artura Błażejewskiego i fundacją Obserwatorium Społeczne, reprezentowaną przez jej prezesa, ks. prof. Grzegorza Sokołowskiego. W spotkaniu uczestniczyli ponadto prof. Barbara Techmańska z Instytutu Historycznego, jako koordynatorka ds. realizacji przedmiotowego porozumienia, a także prodziekan, prof. Jarosław Syrnyk, będący jednocześnie przewodniczącym Wydziałowej Rady Interesariuszy Zewnętrznych....


W dniu 25 lutego 2021 r. w ramach realizacji zadań związanych ze współpracą Wydziału z interesariuszami zewnętrznymi, z inicjatywy prof. Krystyny Dziubackiej i prof. Rafała Włodarczyka, doszło do spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Dom Kołodzieja ze Zgorzelca...