kierunki archiwalne
Lp. Kierunek
31. Pedagogika, stacjonarne I stopnia -
32. Pedagogika specjalna, stacjonarne I stopnia -
33. Pedagogika specjalna, niestacjonarne I stopnia -
34. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne jednolite magisterskie -
35. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne II stopnia -
36. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, niestacjonarne jednolite magisterskie -
37. Pedagogika - zaoczne I stopnia -
38. Pedagogika - zaoczne I stopnia -
39. Pedagogika - stacjonarne I stopnia -
40. Pedagogika - stacjonarne I stopnia -
41. Pedagogika - pedagogika regionalna, zaoczne I stopnia -
42. Pedagogika - pedagogika regionalna, zaoczne I stopnia -
43. Pedagogika - kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym, zaoczne I stopnia -
44. Pedagogika - kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym, zaoczne I stopnia -
45. Pedagogika - kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne I stopnia -
46. Pedagogika - kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne I stopnia -
47. Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, zaoczne I stopnia -
48. Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, stacjonarne I stopnia -
49. Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, stacjonarne I stopnia -
50. Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia -
51. Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia -
52. Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia -
53. Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia -
54. Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia -
55. Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia -
56. Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia -
57. Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia -
58. Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia -
59. Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia -
60. Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, zaoczne II stopnia -