Ogłoszenia

Do udziału zapraszamy mistrzów, którzy chcą się podzielić swoimi umiejętnościami oraz miłośników sztuki ludowej, którzy pragną poznać i doskonalić swój warsztat.


Zapraszamy do wypełnienia ankiety
Запрошуємо вас заповнити анкету


14.03.2022

UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2021/2022 na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz uczestnicy Szkoły Doktorskiej którzy nie odbyli szkolenia wstępnego BHP w okresie 1.10.- 30.11.2021 r. w formie e-learningu oraz rozpoczynający naukę na I roku studiów (NABÓR MIĘDZYSEMESTRALNY) Szkolenie bhp tylko formie e-learningu Szanowni Państwo, Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i doktorantów pierwszego roku na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich (uczestnicy Szkoły Doktorskiej)...

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dr hab. Anna Brytek-Matera otrzymała tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej...