Administracja ogólnowydziałowa

Pełnomocnik Dziekana ds. finansowo-administracyjnych, tel: 71 375 2836

mgr Anna Borys
anna.borys@uwr.edu.pl

Sekcja finansowa - zamówienia publiczne, subwencja, 
Wydziałowy Koordynator zamówień publicznych tel: 71 375 2831

mgr Dariusz Nowak 
dariusz.nowak@uwr.edu.pl

Sekcja finansowa - projekty i granty, tel: 695 653 948

mgr Oskar Skubisz 
oskar.skubisz@uwr.edu.pl

Administratorzy budynków:

- kampus ul. Szewska:
Olga Urszyc
olga.urszyc@uwr.edu.pl

tel: 695 652 464
tel: 71 375 2546

- kampus ul. Dawida:
Wojciech Sylwester
wojciech.sylwester@uwr.edu.pl
tel: 71 367 20 01 wew. 178