wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Brytek-Matera Anna Instytut Psychologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
2. prof. dr hab. prof. UWr Cichoracki Piotr Instytut Historyczny
3. prof. dr hab. Derwich Marek Instytut Historyczny
4. prof. dr hab. Goliński Mateusz Instytut Historyczny
5. prof. dr hab. Gołąb Maciej Instytut Muzykologii
6. prof. dr hab. Harasimowicz Jan Instytut Historii Sztuki
7. prof. dr hab. prof. UWr Jaworski Paweł Instytut Historyczny
8. prof. dr hab. Kaszuba Elżbieta Instytut Historyczny
9. prof. dr hab. Kawalec Krzysztof Instytut Historyczny
10. prof. dr hab. Kęsik Jan Instytut Historyczny
11. prof. dr hab. Kocur Mirosław Instytut Kulturoznawstwa
12. prof. dr hab. Kozieł Andrzej Instytut Historii Sztuki
13. prof. dr hab. Kutaj-Markowska Anna Instytut Historii Sztuki
14. prof. dr hab. Maroń Jerzy Instytut Historyczny
15. prof. dr hab. prof. UWr Muszkalska Bożena Instytut Muzykologii
16. prof. dr hab. Nawotka Krzysztof Instytut Historyczny
17. prof. dr hab. Okoń Waldemar Instytut Historii Sztuki
18. prof. dr hab. Paszkiewicz Borys Instytut Archeologii
19. prof. dr hab. Piekalski Jerzy Instytut Archeologii
20. prof. dr hab. Piotrowski Jacek Instytut Historyczny
21. prof. dr hab. prof. UWr Pośpiech Remigiusz Instytut Muzykologii
22. prof. dr hab. prof. UWr Przerembski Zbigniew Instytut Muzykologii
23. prof. dr hab. Rosik Stanisław Instytut Historyczny
24. prof. dr hab. Ruchniewicz Krzysztof Instytut Historyczny
25. prof. dr hab. Strauchold Grzegorz Instytut Historyczny
26. prof. dr hab. prof. UWr Szykulski Józef Instytut Archeologii
27. prof. dr hab. Tyszkiewicz Jakub Instytut Historyczny
28. prof. dr hab. Wawrzak-Chodaczek Mirosława Instytut Pedagogiki
29. prof. dr hab. Wąs Gabriela Instytut Historyczny
30. prof. dr hab. Wiszewski Przemysław Instytut Historyczny