Informacja o możliwości publikowania tekstów w czasopiśmie NOWE ŻYCIE

W ramach porozumienia zawartego przez Wydział i Fundację Obserwatorium Społeczne istnieje możliwość publikowania przez wykładowców i studentów tekstów w miesięczniku „Nowe Życie. Religia – Społeczeństwo – Kultura”. Pismo podejmuje problematykę społeczną, kulturalną oraz historyczną związaną z Dolnym Śląskiem. Jest gotowe publikować teksty o charakterze popularno-naukowym (jako element popularyzacji nauki) w objętości ok. 8 tys. znaków. Redakcja prosi o ewentualne dołączenie materiału ilustracyjnego.
Kontakt z redakcją: nowezycie@archidiecezja.wroc.pl