Współpraca z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju

Na początku maja tego roku doszło do podpisania porozumienia o współpracy między Wydziałem Nauk Historycznych i Pedagogicznych, reprezentowanym przez prof. Artura Błażejewskiego i Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju kierowanym przez dr hab. Macieja Szymczyka. W rozmowach brali ponadto udział dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr. i dr Agnieszka Patała z Instytutu Historii Sztuki.

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju funkcjonujące od 1968 r. w zabytkowym zespole młynu papierniczego, jest jednym z ważniejszych obiektów turystycznych ziemi kłodzkiej i unikalnym tego typu obiektem w regionie. Muzeum prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność wystawienniczą, edukacyjną, popularyzatorską i badawczą, współpracując z wieloma europejskimi partnerami oraz pozyskując finansowanie m.in. z funduszy norweskich i EOG.

Porozumienie zawarte miedzy WNHiP a Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju stanowi krok nadający szersze ramy formalne dla istniejącej już od lat współpracy z Instytutem Historii Sztuki, którego pracownicy, tj. dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr, prof. dr hab. Andrzej Kozieł i mgr Adam Szeląg, prowadzili i wciąż prowadzą badania mające na celu nie tylko bliższe poznanie historii i artystycznych walorów zabytkowego zespołu Młyna, lecz również dostarczyć kolejnych argumentów w staraniach o wpisanie obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.