Komunikat w sprawie podpisania porozumienia między Wydziałem Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego a fundacją Obserwatorium Społeczne.

W dniu 12 maja br. w siedzibie Wydziału zostało podpisane porozumienie ramowe o współpracy między naszym Wydziałem, reprezentowanym przez Dziekana, prof. Artura Błażejewskiego i fundacją Obserwatorium Społeczne, reprezentowaną przez jej prezesa, ks. prof. Grzegorza Sokołowskiego. W spotkaniu uczestniczyli ponadto prof. Barbara Techmańska z Instytutu Historycznego, jako koordynatorka ds. realizacji przedmiotowego porozumienia, a także prodziekan, prof. Jarosław Syrnyk, będący jednocześnie przewodniczącym Wydziałowej Rady Interesariuszy Zewnętrznych.

Fundacja Obserwatorium Społeczne została ustanowiona przez Archidiecezję Wrocławską, reprezentowaną przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Józefa Piotra Kupnego, w 2015 r. Wśród celów i zadań fundacji znaleźć można m.in. wspieranie pojednania, porozumienia i dialogu w życiu społecznym oraz inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu nauk społecznych i filozoficznych. Fundacja działa w formie analityczno-badawczej, edukacyjno-dydaktycznej, wydawniczej, dokumentacyjno-archiwistycznej, a także poprzez udział w debacie publicznej.

Pierwszym, konkretnym wspólnym przedsięwzięciem będzie umożliwienie realizacji praktyki archiwalnej dla studentów naszego Wydziału. Ich zadaniem będzie udział w porządkowaniu niezwykle cennej spuścizny kilku wybitnych duchownych związanych m.in. z ks. dr Karolem Milikiem, czy kard. Bolesławem Kominkiem.

Fundacja Obserwatorium Społeczne zaprasza również pracowników naukowych i studentów do publikowania tekstów w miesięczniku „Nowe Życie”. Czasopismo ma charakter społeczno-kulturowy, i, co warto podkreślić, posiada doskonałą dystrybucję na terenie archidiecezji wrocławskiej. Ofertę fundacji można zatem potraktować, jako możliwość promocji wiedzy i jednocześnie promocji naszych kierunków studiów.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. prof. B. Techmańską – barbara.techmanska@uwr.edu.pl