Komunikat w sprawie spotkania z dyrektorem Centrum Transferu Technologii UWr

W dniu 25 maja br. miało miejsce spotkanie prodziekana ds. dydaktyki niestacjonarnej i kontaktów z pracodawcami, prof. Jarosława Syrnyka, z dyrektorem Centrum Transferu Technologii UWr, Maciejem Kamińskim. CTT jest jednostką ogólnouczelnianą, powołaną w celu wsparcia potencjału naukowego i technologicznego UWr oraz transferu wyników naukowych do gospodarki. Zasadniczym celem działania tej jednostki jest komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych. 

CTT jest zainteresowane rozpoznaniem możliwości stworzenia, również z udziałem Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr, oferty komercyjnej ukierunkowanej na zewnątrz. Chodzi m.in. o katalog usług eksperckich, szkoleń, kursów oraz ewentualnie inne inicjatywy.