Komunikat w sprawie spotkania z prezesem firmy Keja sp. z o.o.

W dniu 11 września br. odbyło się spotkanie prodziekana ds. dydaktyki niestacjonarnej i kontaktów z pracodawcami prof. uniw. Jarosława Syrnyka z prezesem firmy Keja sp. z o.o. Wojciechem Ozgą. Tematem spotkania było wypełnienie podpisanego ramowego porozumienia o współpracy konkretnymi działaniami. Skoncentrowano się na możliwości wykorzystania możliwości związanych z funkcjonowaniem ośrodka „Perełka” w Cisnej, m.in. w zakresie organizacji badań terenowych dla studentów (np. kierunków etnologia, archeologia), organizacji cyklicznych konferencji naukowych i współpracy w zakresie grantów.