Porozumienie z fundacją „Kalejdoskop Kultur”

W dniu 22 czerwca 2021 r. zostało zawarte porozumienie między Wydziałem a fundacją „Kalejdoskop kultur” z Wrocławia. Fundacja, jak czytamy na stronie „Kalejdoskopu kultur” na Facebooku, jest platformą dialogu międzykulturowego. Powstałą jako inicjatywa osób i organizacji reprezentujących różne narody i grupy etniczne. Misją fundacji jest aktywizacja społeczna i obywatelska imigrantów, cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Poprzez nawiązywanie bezpośrednich relacji pomiędzy imigrantami, a obywatelami RP reprezentującymi inne narodowości tradycyjnie zamieszkujące Polskę, fundacja stara się ułatwić proces integracji w nowych warunkach kulturalno-społecznych i ekonomicznych tym, którzy z różnych powodów opuścili swoją Ojczyznę. „Kalejdoskop kultur” edukuje na rzecz tolerancji i promuje wartości takie jak: prawa człowieka, społeczeństwo obywatelskie, wolność, demokracja.  Porozumienie podpisali: ze strony Wydziału dziekan, prof. Artur Błażejewski, ze strony Fundacji, jej prezeska, Olga Chrebor. Współpracą z ramienia Wydziału będzie koordynowała dr hab. Katarzyna Majbroda z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej.