2016

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 12/2016 w sprawie organizacji i zaliczania praktyk przewidzianych planem oraz programem kształcenia na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 2016/12

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 11/2016 w sprawie zasad krótkotrwałego wynajmu pomieszczeń i powierzchni w obiektach Wydziału.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 2016/11

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 2016/11

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 10/2016 w sprawie harmonogramu składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) z dnia 30 października 2016 roku

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 9/2016 w sprawie ustanowienia: Systemu Weryfikacji Efektów Kształcenia

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 8/2016 w sprawie kompetencji Prodziekanów Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 7/2016 w sprawie terminów obron prac licencjackich i magisterskich na WNHP w roku akademickim 2016/2017

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 6/2016 w sprawie powołania Sekcji Finansowej w ramach Dziekanatu

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 5/2016 w sprawie obiegu dokumentów i dowodów księgowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 4/2016 w sprawie ustaleń Rady Wydziału dotyczących Regulaminu Studiów obowiązującego w Uniwersytecie Wrocławskim od roku akademickiego 2012/2013.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2016 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2015/2016 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2016 w sprawie harmonogramu obron prac dyplomowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sesji zimowej 2015/2016

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2016 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2015/2016 - zima.