2020

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 18/2020 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2020/2021 - zima

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 17/2020 w sprawie minimalnej liczebności grup studenckich na poszczególnych rodzajach zajęć oraz planowania grup studenckich w roku akademickim 2020/2021

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 16/2020

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 16/2020 uzupełniające Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie minimalnej liczebności grup studenckich na poszczególnych rodzajach zajęć oraz planowania grup studenckich w roku akademickim 2020/2021

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 15/2020 w sprawie kompetencji Prodziekanów Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 14/2020 w sprawie minimalnej liczebności grup studenckich na poszczególnych rodzajach zajęć oraz planowania grup studenckich w roku akademickim 2020/2021 

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 13/2020 w sprawie zmian w wewnętrznym systemie zapewnienia jakości kształcenia w przedmiocie hospitacji wprowadzonych w Zarządzeniu Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1/2020 z 23 stycznia 2020 r.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 12/2020

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 12/2020

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 12/2020 w sprawie przygotowań do rozpoczęcia roku akademickiego 2020/2021 oraz wprowadzenia wzoru wewnętrznej instrukcji funkcjonowania obiektów administrowanych przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 11/2020 dotyczy terminów obron prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w roku akademickim 2020/2021

application/pdf Okólnik Dziekana z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zasad realizacji zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 10/2020

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 10/2020

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 10/2020 w sprawie zasady realizacji zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dziekana Nr 9/2020 Oświadczenie

application/pdf Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dziekana Nr 9/2020 Ustawienia prywatność plików nagranych w programie MS Teams, udostępnionych w programie MS Stream

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 2a do Zarządzenia Dziekana Nr 9/2020 Wniosek studenta o zmianę formy egzaminu dyplomowego zdalnego na stacjonarną

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 9/2020 Wniosek studenta o zmianę formy egzaminu zdalnego na stacjonarną

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 9/2020 Wniosek studenta o zmianę formy zaliczenia zdalnego na stacjonarną

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 9/2020 w sprawie organizacji pracy na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych od dnia 25. maja 2020 r.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 8/2020 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2019/2020 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 7/2020 w sprawie zapewniania wsparcia informatycznego pracownikom WNHP w czasie zawieszenia zajęć na Uniwersytecie Wrocławskim

application/pdf Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 6/2020 Schemat organizowania zdalnej formy posiedzeń na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/pdf Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 6/2020 Procedura organizowania posiedzeń uniwersyteckich organów kolegialnych oraz komisji na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 6/2020 w sprawie zasad organizacji posiedzeń organów, komisji oraz zespołów na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych

application/pdf Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dziekana Nr 5/2020 Schemat przebiegu zdalnej formy dyplomowania

application/pdf Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 5/2020 Wniosek o dopuszczenie do zdalnego egzaminu dyplomowego

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 5/2020 Wniosek o dopuszczenie do zdalnego egzaminu dyplomowego

application/pdf Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 5/2020 Procedura dyplomowania w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 5/2020 w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 4/2020 Plan pracy w ramach przedmiotu realizowanego zdalnie od dnia 12.03.2020 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 4/2020 zmieniające Zarządzenie nr 3/2020 Dziekana WNHiP z dnia 12.03.2020 r.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2020 o zabezpieczeniu procesu dydaktycznego na Wydziale w okresie zawieszenia zajęć prowadzonych w kontakcie z wykładowcami

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2020  o zabezpieczeniu obsługi procesów dydaktycznych i wspierających badania i dydaktykę na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dziekana Nr 1/2020 Sprawozdanie Zespołu ds. oceny jakości kształcenia przy Instytucie/Katedrze WNHP UWr

application/msword Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 1/2020 Arkusz hospitacji

application/msword Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 1/2020 Karta weryfikacji założonych efektów uczenia się

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2020 w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia