2022

application/pdf Załącznik do Zarządzenia Dziekana Nr 21/2022

application/pdf Zarządzenie nr 21/2022 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

application/pdf Zarządzenie nr 20/2022 Dziekana WNHP z dnia 14 grudnia 2022 r. określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (WNHP) w sesji zimowej i letniej roku akad. 2022/2023 oraz w roku akad. 2023/2024.

application/pdf Zarządzenie nr 19/2022  z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. nagród Rektora dla nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

application/pdf Załącznik do Zarządzenia Dziekana Nr 18/2022

application/pdf Zarządzenie nr 18/2022 p.o. Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

application/pdf Zarządzenie nr 17/2022 Dziekana WNHiP Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 października 2022 r. w sprawie terminów obron prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (WNHP) w roku akademickim 2022/2023.

application/pdf Zarządzenie Nr 16/2022 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 września 2022 r.

application/pdf Zarządzenie Nr 15/2022 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 września 2022 r. określające formy (online albo stacjonarna) przeprowadzenia szkolenia bibliotecznego w bibliotekach Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/pdf Załącznik do Zarządzenia Dziekana Nr 14/2022 Korekta Załącznika do Zarządzenia Nr 4/2022

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 14/2022 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 dla obywateli polskich i cudzoziemców (z wyłączeniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli do RP z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.)

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 13/2022 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.

application/pdf Załącznik do zarządzenia nr 12_2022 Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2022 p.o. Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 20 czerwca 2022. (Korekta Załącznika do Zarządzenia Nr 4/2022 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 29 marca 2022)

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 12_2022 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 11_2022 w sprawie dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w jednolitym systemie antyplagiatowym (JSA), archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu APD na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych i przekazania prac do ogólnopolskiego Repozytorium pisemnych prac dyplomowych (ORPPD)

application/pdf Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 8/2022 Wniosek studentki/studenta o zmianę formy egzaminu dyplomowego

application/pdf Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 8/2022 Wniosek pracownika o zmianę formy egzaminu/zaliczenia w sesji letniej 2021/22

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 10_2022 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

application/pdf Załącznik do zarządzenia nr 10_2022

application/pdf Zarządzenienie DWNHP nr 9_2022 w sprawie terminów obron prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (WNHP) w roku akademickim 2021/2022.

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 8_2022_WNHP w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej i zaliczeń, egzaminu dyplomowego na studiach w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (WNHP)

application/pdf Zarzadzenie Dziekana nr 7_2022_WNHP Określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) Na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (WNHP) w sesji letniej r. ak. 2021/2022 oraz w roku ak. 2022/2023

application/pdf Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2022 Korekta Załącznika do Zarządzenia Nr 4/2022 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 29 marca 2022

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 6/2022 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 5/2022 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na Interdyscyplinarne Studia Europejskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

application/pdf Załącznik do Zarządzenia nr 4/2022 (aktualizacja: 30.05.2022)

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 4/2022 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 3/2022 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2021/2022 - zima.

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 2/2022 w sprawie formy nauczania na studiach doktoranckich oraz w kolegiach Szkoły Doktorskiej, prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (dalej WNHP) w Uniwersytecie Wrocławskim w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 1/2022 w sprawie formy nauczania na studiach stacjonarnych (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich) oraz na studiach wieczorowych, prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (dalej WNHP) w Uniwersytecie Wrocławskim w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.