Kontakt

Adres:
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytet Wrocławski
ul. Szewska 50/51
50-139 Wroclaw

Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
Dr hab. Monika Baer, profesor Uniwersytetu
tel: (71) 375 26 53
fax: (71) 343 05 53
monika.baer@uwr.edu.pl

Sekretariat:
mgr Anna Husak
tel: (71) 375 26 84
fax: (71) 343 05 53
keak@uwr.edu.pl
anna.husak@uwr.edu.pl

Biblioteka:
mgr Magdalena Bednarek
tel: (71) 375 24 71
fax: (71) 343 05 53
magdalena.bednarek@uwr.edu.pl

Portiernia:
tel: (071) 375 25 95

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych:
Godziny przyjęć studentów

Dzień

Godziny

poniedziałek

11:00-14:30

wtorek

11:00-14:30

środa

nieczynne

czwartek

9:00-12:30

piątek

9:00-12:30

 

STUDIA STACJONARNE

Imię i Nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Pokój

Historia Sztuki, Kulturoznawstwo, Muzykologia

mgr Danuta Malicka

71 375 22 23

danuta.malicka@uwr.edu.pl

101

Pedagogika (studia 3-letnie), Pedagogika Specjalna (studia jednolite magisterskie)

Oliwia Żygadło

71 375 27 36

oliwia.zygadlo@uwr.edu.pl

101

Pedagogika (studia 2- letnie II-go stopnia), Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie), Interdyscyplinarne Studia Europejskie (studia II-go stopnia)

mgr Elżbieta Dedich

71 375 27 36

elzbieta.dedich@uwr.edu.pl

101

Psychologia (studia jednolite magisterskie)

mgr Katarzyna Kopka

71 375 29 74

katarzyna.kopka@uwr.edu.pl

101

Militarioznawstwo (studia I-go stopnia), Historia (studia 3-letnie I stopnia), Historia (studia 2-letnie II-go stopnia), Historia w Przestrzeni Publicznej (studia II-go stopnia), Dziedzictwo Kultury Materialnej (studia I-go stopnia)

mgr Małgorzata Foglińska

71 375 29 93

malgorzata.foglinska@uwr.edu.pl

101

Archeologia, Etnologia i Antropologia Kulturowa, European Cultures

Artur Boba

71 375 22 74

artur.boba@uwr.edu.pl

103

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Imię i Nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Pokój

Psychologia (studia jednolite magisterskie)

mgr Danuta Grychowska

71 375 28 81

danuta.grychowska@uwr.edu.pl

103

Pedagogika (studia 2-letnie II stopnia), Pedagogika (studia 3-letnie I stopnia), Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie), Pedagogika Specjalna (studia 3-letnie I stopnia), APD

Wioletta Milczarek

71 396 31 44

wioletta.milczarek@uwr.edu.pl

103

Historia (studia I stopnia), Historia (studia II stopnia)

Artur Boba

71 375 22 74

artur.boba@uwr.edu.pl

103

 

Studia Doktoranckie, MOST, Erasmus +

Imię i Nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Pokój

Studia Doktoranckie, MOST, Erasmus +

mgr Małgorzata Wicik

71 375 25 57

malgorzata.wicik@uwr.edu.pl

103

 

Kolegia Szkoły Doktorskiej

Imię i Nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Pokój

Kolegia Szkoły Doktorskiej

Artur Boba

71 375 22 74

artur.boba@uwr.edu.pl

103

 

Stypendia i zapomogi

Imię i Nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Pokój

Archeologia, Kulturoznawstwo, Muzykologia, Interdyscyplinarne Studia Europejskie, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Historia w Przestrzeni Publicznej, Historia (studia stacjonarne), Historia Sztuki (studia stacjonarne), Pedagogika (studia stacjonarne)

mgr inż.  Agata Tomaszewska

695 655 761

agata.tomaszewska@uwr.edu.pl

parter/portiernia

Psychologia, Dziedzictwo Kultury Materialnej, Etnologia i Antropologia Kulturowa, Militarioznawstwo, Pedagogika Specjalna, Historia (studia niestacjonarne), Historia Sztuki (studia wieczorowe), Pedagogika (studia niestacjonarne)

mgr Anna Michalska

695 655 642

anna.michalska2@uwr.edu.pl

parter/portiernia

 

Kierownik Dziekanatu

Imię i Nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Pokój

Kierownik Dziekanatu

mgr Renata Majak

71 343 28 55

renata.majak@uwr.edu.pl

104

Z-ca Kierownika Dziekanatu

Joanna Marcinkiewicz

695 651 804

joanna.marcinkiewicz@uwr.edu.pl

104