Procedury i działania

EWALUACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PRZEZ STUDENTÓW:

Ankiety studenckie w systemie USOS

PROCEDURA DYPLOMOWANIA:

 

KONTAKTY Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI:

 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWYCH ZESPOŁÓW DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA:

 

PROCEDURA MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW:

 

ANKIETA MONITORUJĄCA LOSY ABSOLWENTÓW IEiAK