mgr Alicja Zaremba

A.Z

Zainteresowania naukowe

Antropologia płci i seksualności, studia queer, badania nad współczesnymi formami duchowości, antropologia ciała

 

Artykuły

Zarys sposobu funkcjonowania myśli ezoterycznej w kontekście polskim od XIX wieku do współczesności, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2018, nr 1 (27), s. 125–145.

 

Granty/Projekty badawcze

Tytuł projektu: „Niechrześcijańskie społeczności religijne i duchowe Wrocławia z perspektywy osób nieheteronormatywnych”. Grant uzyskany w Konkursie Wewnętrznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 0420/2887/18. Termin realizacji: 1.11.2018–16.12.2019. Charakter udziału przy realizacji projektu: kierownik projektu.

Tytuł projektu: „LetsGoByTalking: Protecting and Defending the Rights of Victims of Anti-LGBT Hate Crimes: Innovative Paths through Restorative Justice”. Grant finansujący międzynarodowy projekt badawczo-innowacyjny przez Directorate-General Justice and Consumers Justice Programme, nr nr JUST-JACC-AG-2019/875763. Termin realizacji: 1.01.2020–31.12.2021. Charakter udziału przy realizacji projektu: uczestnik.

 

Udział w konferencjach

V. European Geographies of Sexualities Conference. Tytuł referatu: Non-heteronormativity and spiritual/religious heterodoxy in a polish city. Termin: 26–28.09.2019.

VII międzynarodowa konferencja „Ethnology Without Borders” Field(s) without borders: anthropological reflection on the nature of contemporary world. Tytuł referatu: On studying inidividual contemporary spiritual practices - a concept of 'spiritual landscape' on the example of tarot practiotioners. Termin: 16–17.11.2018.

 

Członkostwo w stowarzyszeniach

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Stowarzyszenie Etnologia Wrocławska (członkini komisji rewizyjnej)