dr Mirosław Marczyk

M.Marczyk

Zainteresowania naukowe

Antropologia społeczności lokalnych, pogranicza kulturowe i etniczne, kultury typu ludowego Europy środkowo-wschodniej, dzieje Polaków na Wschodzie.

Książki

Mirosław Marczyk, Grzyby w kulturze ludowej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2003.

Mirosław Marczyk (współautor), Na Bugu we Włodawie. Refleksje nad folklorem, historią i współczesnością, Uniwersytet Wrocławski, Włodawa 2003.

Redakcje naukowe

Mirosław Marczyk (współred.), Polacy w Guberni Archangielskiej w XIX i XX wieku, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2012, ss. 375, ISBN 838-72-664-9-3.

Mirosław Marczyk (współred.), Wacław Sieroszewski. Zesłaniec-etnograf-literat-polityk, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2010, ss. 432, ISBN 878-83-930320-2-0.

Mirosław Marczyk (współred.), Antropologiczne badania zmiany kulturowej. Społeczno-kulturowe aspekty transformacji systemowej w Polsce, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2009, ss. 236, ISBN 978-83-922130-9-3.

Mirosław Marczyk (współred.), Medycyna i okolice. Problemy antropologii medycyny, t. II, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2009, ss. 196, ISBN 978-83-922130-5-5.

Mirosław Marczyk (współred.), Polacy w nauce i kulturze Tomska oraz Zachodniej Syberii, Wydawnictwo Silesia Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Wrocław 2007, ss. 436, ISBN 978-83-88976-52-0.

Artykuły w czasopismach

Mirosław Marczyk, Lokalna ekonomia, a wielka inwestycja przemysłowa. Przypadek Elektrowni Opole i gminy Dobrzeń Wielki, „Prace Etnograficzne”, 2018, t. 46, nr 4, s. 21-35.

Mirosław Marczyk (współautor), Z kart historii Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2016/1(24), s. 5-24.

Mirosław Marczyk, Dzieje i struktura organizacyjna uniwersyteckiego ośrodka etnograficznego we Wrocławiu, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2006/1(8), s. 11-22.

Mirosław Marczyk, O gusłach, czarach, zabobonach i przesądach ludowych, „Literatura Ludowa”, 2004 nr 4-5, s. 129-141.

Mirosław Marczyk (współautor), Rytualizacja życia politycznego i oficjalnego w PRL-u, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2003/1(5), s. 35-45.

Mirosław Marczyk (współautor), Kulturowa przestrzeń miasta przygranicznego. Refleksje z badań antropologicznych we Włodawie, „Literatura Ludowa", 2003, nr 6, s. 57-64.

Mirosław Marczyk, (współautor), Teoretyczny kontekst etnograficznych badań społeczności lokalnej powiatu włodawskiego, "Zeszyty Muzealne Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego”, 2000, t. 10, s. 116-122.

Mirosław Marczyk, Niektóre aspekty taksonomii grzybów w kulturze ludowej i ich współczesne analogie, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2000/1(1), s. 127-150.

Rozdziały w monografiach

Mirosław Marczyk, Identification of the dynamics of bottom-up economic strategies in the face of the expansion of the Opole Power Station, [w:] MUTUAL IMPACT: Conflict, Tension and Cooperation in Opole Silesia, red. Petr Skalník, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2019, s. 69-88.

Mirosław Marczyk (współautor), Lubomierz – czy można odzyskać miasto niechciane?, [w:] Antropologiczne badania zmiany kulturowej. Społeczno-kulturowe aspekty transformacji systemowej w Polsce, red. Konrad Górny, Mirosław Marczyk, Wrocław 2009, s. 122-135.

Mirosław Marczyk, Tomskie refleksje Xs Pawła Sapiehy [w:] Polacy w nauce i kulturze Tomska oraz Zachodniej Syberii, red. Antoni Kuczyński, Mirosław Marczyk, Wrocław 2008, s. 267-276.

Mirosław Marczyk (współautor), Specyfika pogranicza polsko-ukraińskiego w rejonie włodawskim, [w:] Polska – Ukraina. Pogranicze kulturowe i etniczne, red. Michał Buchowski, seria: Archiwum Etnograficzne PTL, nr 47, Wrocław 2008, s. 87-98.

Mirosław Marczyk, (współautor), Perypetie z pograniczem - przypadek powiatu włodawskiego [w:] Pogranicza kulturowe i etniczne w Polsce, red. Z. Kłodnicki, seria: Archiwum Etnograficzne PTL, nr 41, Wrocław 2003, s. 55-68.

Mirosław Marczyk (współautor), Obraz miasta jako przestrzeni kreowanej i kreującej tożsamość kulturową jego mieszkańców. Przyczynki do antropologii Wrocławia, [w:] Przestrzeń kulturowego współistnienia, red. Irena Bukowska-Floreńska, seria: Studia Etnologiczne i Antropologiczne, T. 4, Katowice 2000, s. 71-85.

Granty

Konflikt, napięcie, współpraca. Studium interakcji pomiędzy Elektrownią Opole a społecznością gminy Dobrzeń Wielki, 2014-2018, NCN (nr DEC-2013/11/B/HS3/03895): koordynator

Członkostwo w redakcjach

„Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”: redaktor naczelny od 2007 r.

Aktualnie prowadzone zajęcia

Etnografia Polski

Metody badań terenowych

Historia etnologii

Społeczności lokalne. Nowy lokalizm

Badania empiryczne