dr hab. Magdalena Krysińska-Kałużna

MKK 3

Zainteresowania naukowe

Antropologia prawa, prawa człowieka, przemoc kulturowa, kontakt kulturowy, konflikt kultur, wielokulturowość, Ameryka Łacińska, społeczności tubylcze obydwóch Ameryk, społeczności romskie, antropologia działająca.

Książki autorskie

Magdalena Krysińska-Kałużna, Prawo jako mit. Relacja pomiędzy tubylczym prawem zwyczajowym a prawem stanowionym, Kraków, Zakład Wydawniczy NOMOS, 2017.

Magdalena Krysińska-Kałużna, Yamashta czyli Ten Który Prawie Umarł. Proces kontaktu, a przetrwanie kultur indiańskich w Amazonii, Warszawa, Oficyna Naukowa, 2012.

Artykuły w czasopismach

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2023, W poszukiwaniu prawa: Malinowski pomiędzy zwyczajem i zbrodnią, „Kultura i społeczeństwo”, nr 4/2023 (w druku).

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2023, Mantalil, Mauri and Djang - law and justice in the Indigenous worlds, „Studia Iuridica" t. 96/2023, s. 116-128

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2022, Santos católicos, k'angandho  y derecho al cementerio en un lugar en el Valle del Mezquital, "Revista de la Facultad de Derecho de México”  (UNAM), Tomo LXXII, Número 283, Mayo-Agosto 2022, s. 537-562 (https://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/83352).

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2021, Sąsiedztwo – moje miejsce na mapie. Olsztyn, “Studia Romologica”, Nr 14/2021, s. 149-152.

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2021, Los ritos, los curanderos y la ley, „Arte de América Latina”, Vol. 10/2020, s. 139-160.

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2016-2017, Beetwen ritual slaughter and a sacred cow, „Ethnologia Polona”, t. 37/2016-2017,  s. 209-221. 

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2016, Principles of Multiculturality and Human Rights in Latin America – Several Observations, „Ad Americam. Journal of American Studies”, nr 17, s. 33-45.

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2016, La actividad misionera de unas misiones de fe entre los grupos indígenas de la región amazónica y los intereses políticos de los gobiernos latinoamericanos, „Anuario Latinoamericano. Ciencias políticas y relaciones internacionales”, vol. 3, s. 71-87.

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2016, Z daleka przychodzą duchy czyli problem z człowieczeństwem, „Ameryka Łacińska”, nr 3 (96), s. 50-64.

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2013, Indianin w świetle prawa, „Ameryka Łacińska”, nr 1 (79),  s. 107-119.

Magdalena Krysińska-Kałużna, Felix Padel, 2012, Cultural Genocide: a necessary concept in anthropology today?, “Journal of the anthropological Survey of India”, Vol. 61:1, s. 86-107. 

Magdalena Krysińska-Kałużna, Felixem Padel, 2012, The Cultural Genocide - an appropriate concept in today’s world?,  “Tribal Tribune”, Vol–4, Issue–3, India, 1-Apr-2012.

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2012,  Diferentes aspectos del derecho consuetudinario en el contexto de la discriminación de un grupo aislado, „Homo Ludens”, No 3, Mexico, s. 137-155.

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2010, El buen salvaje (no)ecológico, w: “Revista Sociedad Latinoamericana”, Vol. 2, No. 3, (wydanie internetowe: sociedadlatinoamericana.bligoo.com/).

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2010/2011, Customery law or ordinary lawlessness, “Ethnologia Polona”, Vol. 31-32, s. 209-219.

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2009, Quien y cuando puede matar a los indígenas en la Amazonía,  “Estudios Latinoamericanos”, Vol. 29, s. 119-129.

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2003, The Impact of Ideas Propagated by Representatives of Western Societies on the Formation of Elites among Amazonian Indians, „Ethnologia Polona”, Vol. 24, s. 117-130.

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2002, Wobec inności: Indianie i Europejczycy, „Etnografia Polska”, t. XLVI, z. 1-2, s. 51-75.

Magdalena Krysińska-Kałużna, Witold Jacórzyński, 2001, Indianie i konkwistadorzy, „Etyka”, nr 34, s. 39-52.

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2000, Indianie i misje. Misjonarze w procesie kontaktu kulturowego w  Amazonii, „Lud”, t. LXXXIV, s. 11-37.

Magdalena Krysińska-Kałużna, 1999, Relatywizm kulturowy a prawa człowieka, „Lud”, t. LXXXIII, s. 11-33.

Rozdziały w monografiach

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2022, Aportaciones de Bronislaw Malinowski a la antropología jurídica, w: Leif Korsbaek, Alberto Vallejo, Witold Jacorzynski (coordinadores), Malinowski como filósofo y antropólogo, La Casa Chata, UNAM,            Mexico, w druku.

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2021, Ścieżki tożsamości – Indianie z Urugwaju, w: Joanna Gocłowska-Bolek (red.), Urugwaj: polityka, gospodarka, społeczeństwo i kultura, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 241-249.

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2018, El mundo indígena, derecho consuetudinario y situación (post)revolucionaria, w: Encuentros. Europa – Iberoámerica en un mundo globalizado, Centro Iberoamericano de Humanidades Universidad de Pécs, Pécs – Budapest, s.351-358.

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2017, Podejście pluralistyczne w antropologii prawa wobec konfliktu nakazów religijnych, w: Irena Borowik, Stella Grotowska, Piotr Stawiński (red.), Religia a wyzwania współczesności z perspektywy nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 281-293.

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2017, Violent Actions of Indigenous Peoples from the Amazon Region as a Result of Environmental Conflicts, w:  R. Powęska, M. Raftopoulos (eds.), Natural Resource Development and Human Rights in Latin America: State and Non-state Actors in the promotion and opposition to extractivism activities, Human Rights Consortium, London, s. 87-107.

Magdalena Krysińska-Kałużna, Felix Padel, 2016, ‘Nature’s Defenders? Indigenous Resistance to Protect Ecosystems – A Historical Overview of the People-Resources Interface’, w: M. C. Behera (ed.), Interventions, Familiarity and Continuity:  Dynamics in Tribal Communities, Commonwealth Publishers, New Delhi, s.149-179 (wspołautorstwo z Felixem Padelem).

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2015, Los orígenes míticos de la ley, w: Ryszard Paradowski (red.), Pensamiento mitológico del CESLA, CESLA UW, Warszawa, s. 13-35.

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2013, Río Grande – znikający punkt, w: Maciej Ząbek (red.), Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe, UNHCR, IEiAK UW, MCDMiM UKSW, Warszawa, s. 247-254.

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2012, Rozwój jako zagrożenie, w: Ryszard Vorbrich (red.), Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, Wrocław, s. 163-181.

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2010, Wiele kultur – jedno prawo?, w:  Helena Czakowska, Magdalena Micińska (red.), Wielokulturowość w zglobalizowanym świecie. Wybrane aspekty wyznaniowe, prawne i instytucjonalne, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz,  s. 143-151.

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2010, Przemoc w działaniach amazońskich Indian – wyraz siły czy bezsilności, w: Karol Derwich, Marta Kania (red), Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 91-99.

Magdalena Krysińska-Kałużna, 2010, Prawo zwyczajowe, czy zwyczajne bezprawie, w: Mirosława Drozd-Piasecka, Aleksander Posern-Zieliński (red.), Antropologia polityki i polityka w antropologii, Wydawnictwo IAE PAN, Warszawa, s. 127-137.

Członkostwo w redakcjach

Czasopismo internetowe „Revista Sociedad Latinoamericana” wydawane na Wydziale Socjologii Meksykańskiego Uniwersytetu Autonomicznego (UNAM) (lata 2010-2014).

Indígena. Przeszłość i współczesność tubylczych kultur amerykańskich”, UJ;

Ameryka Łacińska”, UW;

 „Revista Arte de América Latina”, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

Członkini European Association of Social Anthropologists

Członkini Commission on Legal Pluralism

Członkini Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych

Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Członkini Sekcji Metodologicznej PTL

Granty/projekty (wybrane)

Tytuł: Żydowski Konin – miejsce nie tylko na mapie oraz Żydowski Konin – miejsce nie tylko na mapie 2.0. Projekt finansowany z budżetu miasta Konina; lata realizacji: 2022 oraz 2023. Główny wykonawca: Stowarzyszenie Akcja Konin. Charakter udziału: kierownik projektu,  wykonawca.

Tytuł: Sąsiedztwo - moje miejsce na mapie. lata realizacji: 2020-2022. Projekt finansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Główny wykonawca: Fundacja Art Junction. Charakter udziału: koordynator i wykonawca.

Tytuł: Zrównoważone rolnictwo i żywność w kontekście transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej. Projekt finansowany przez Unię Europejską; lata realizacji: 2019. Charakter udziału: kierownik i wykonawca projektu.

Tytuł: Liczy się miasto. Obywatelski Monitoring Budżetu - transfer wiedzy z krajów Południa do Europy. Projekt finansowany przez Oxfam Novib; lata realizacji: 2013-2014. Charakter udziału: wykonawca projektu.

Tytuł: Waorani. Pierwotna kultura Amazonii Ekwadorskiej w procesie przemianProjekt finansowany przez:  Centro de Documentación e Información de los Movimientos Sociales del Ecuador (CEDIME) w Quito, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych, Polska Akademia Nauk, Ministerstwo Edukacji Narodowej; lata realizacji: 1991-1992. Charakter udziału: wykonawca projektu.

Tytuł projektu: Zmiany kulturowe wśród meksykańskich Indian Otomí, lata realizacji: 1989. Projekt finansowany przez: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Charakter udziału: wykonawca projektu badawczego.

Aktualnie prowadzone zajęcia

Konteksty łamania praw człowieka

Ludy tubylcze Ameryki Łacińskiej

Ludy tubylcze Kanady i Stanów Zjednoczonych

Socjologia problemów społecznych

Metody badań etnograficznych

Seminarium magisterskie