Informacje ogólne

Zachęcamy do zapoznania się z terminarzem zapisów na zajęcia fakultatywne, seminarium licencjackie i Metody badań etnograficznych.


10.10.2023

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym regulaminem studiów


W dniu 21 listopada 2023 r. od godz. 10:00 do godz. 15:00 ustalone zostały godziny dziekańskie w związku z Targami Pracy Humanistów.


Zapraszamy do lektury ostatniego numeru czasopisma "Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia", który poświęcony jest antropologii psychologicznej


Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem rozdania legitymacji (studia stacjonarne 2023/2024)


3 października 2023 r. o godz. 13:00-14:00 w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego08.09.2023

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w semestrze letnim 2023/24


Od 23 maja (od godz. 14.30) do 24 maja (do godz. 23:59) w systemie USOS będą prowadzone zapisy do grup zajęciowych z Badań empirycznych - wakacyjnych dla pierwszego roku studiów licencjackich. Od 22 maja (od godz. 9:00) do 23 maja (do godz. 23:59) w systemie USOS będą prowadzone zapisy do grup zajęciowych z Badań empirycznych - wakacyjnych dla drugiego roku studiów licencjackich.


15.11.2022

Decyzją JM Rektora UWr, na wniosek Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, zostały wprowadzone godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 16 listopada 2022 r. (środa) od godziny 8:00 do godziny 11:00.


Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów licencjackich odbędzie się 13 października 2022 r. (czwartek) o g. 9.00 w sali nr 3.


23.09.2022

Uwaga! Trwa dodatkowy nabór na wyjazd w ramach programu Erasmus! Osoby zainteresowane wyjazdem na studia w semestrze letnim w roku akademickim 2022/23 są proszone o jak najszybszy kontakt mailowy z koordynatorką programu w KEiAK, prof. Moniką Baer. Nabór ma charakter ciągły, aż do wyczerpania wolnych miejsc. Więcej informacji na temat możliwości wyjazdu można znaleźć na stronie Katedry w zakładce Erasmus – General Information.


Zapraszamy osoby studiujące na Uroczystą immatrykulację, która odbędzie się 27.09.2022 o godz. 9:00-10:00 w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego


22.09.2022

Osoby rozpoczynające w tym roku akademickim swoją przygodę z etnologią i antropologią kulturową w naszej Katedrze serdecznie zapraszamy na Dni Adaptacyjne, które odbędą się 3 i 5 października


Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa ogłasza Program Stypendialny dla twórców ludowych „Mistrz – Uczeń” edycja 2022! Do udziału zapraszamy mistrzów, którzy chcą się podzielić swoimi umiejętnościami oraz miłośników sztuki ludowej, którzy pragną poznać i doskonalić swój warsztat.


Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach


Instytut Filozofii UWr


w sprawie formy realizacji zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach studiów, prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych


Uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia fakultatywne będą prowadzone przez system USOS w dniach 21.02.2022 godz. 09:00 i 09.15 – 22.02.2022 godz. 23:59. Bardzo prosimy, aby nie zapisywać się na zajęcia odbywające się w tych samych godzinach.


Studenci i studentki II roku studiów licencjackich mogą zapisywać się na seminarium licencjackie w USOS od 22.02.2022, godz. 09:00 do 23.02.2022, godz. 23.59.


Komunikat Dziekana Nr 2/2022 w sprawie formy realizacji egzaminów w sesji semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022


Komunikat nr 1/2022 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie formy realizacji zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach studiów na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych okresie 24 stycznia 2022 - 7 lutego 2022 roku


Od 9 grudnia do 21 grudnia włącznie zajęcia w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej odbywają się w trybie zdalnym


Przypominamy o konieczności niezwłocznego zgłaszania ewentualnych zakażeń Covid-19 wśród studentek i studentów na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego https://uni.wroc.pl/ oraz mailowo Kierownictwu Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej.


Uroczystość odbędzie się w dniu 25.09.2021 w Oratorium Marianum (pl. Uniwersytecki 1) o godz. 9:00–10:00


Zapraszamy I rok studiów licencjackich i I rok studiów magisterskich


Jak co roku rozpoczęła się dodatkowa rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim. Osoby zainteresowane taką możliwością proszone są o jak najszybszy kontakt z Koordynatorką programu w KEiAK, dr hab. prof. UWr Moniką Baer, monika.baer@uwr.edu.pl. Więcej informacji można znaleźć w zakładce Erasmus+ na stronie Katedry.


21.06.2021

Przypominamy, że do 4 lipca można wypełniać anonimowe ankiety oceniające jakość oferowanych w naszej Katedrze zajęć. Gorąco do tego zachęcamy! Państwa głosy są ważne, ponieważ pozwolą ulepszyć ofertę dydaktyczną w przyszłości.


Od 14 czerwca do 17 czerwca w systemie USOS będą prowadzone zapisy do grup zajęciowych z Badań empirycznych - wakacyjnych dla pierwszego i drugiego roku studiów stacjonarnych.23.02.2021

Wykaz kodów do zajęć na platformie MS Teams dla kierunku etnologia i antropologia kulturowa, przy pomocy których należy dołączyć do grup zajęciowych


Przypominam, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów, warunkiem uczestnictwa studentek i studentów w prowadzonych w KEiAK zajęciach jest ich obecność na liście osób należących do danej grupy zajęciowej w USOS. Na osobach, których nazwiska na tej liście się nie znalazły, a które mają prawo do uczestnictwa w zajęciach, spoczywa obowiązek niezwłocznego zgłoszenia w formie pisemnej (mailowo lub poprzez podanie tradycyjne) konieczności dopisania do tej listy w Sekretariacie KEiAK.


Zajęcia realizowane są formie zdalnej, poza zajęciami terenowymi na I i II stopniu, które - jeżeli sytuacja pandemiczna na to pozwoli - będą realizowane w formie hybrydowej


Zapisy na zajęcia fakultatywne będą prowadzone przez system USOS w dniach od 22 lutego 2021 r. godz. 09:00 do 23 lutego 2021 r. godz. 23:59. Prosimy, aby nie zapisywać się na zajęcia odbywające się w tych samych godzinach!


Gorąco zachęcamy studentów do wypełnienia ankiet studenckich w systemie USOS


Nieodpłatne konsultacje psychologiczne dla młodzieży i osób dorosłych.


18.11.2020

Zapraszam do udziału w Targach Pracy i Praktyk KAMPRUS KARIERY, które odbędą się on-line w dniach 23.10-27.10. w godzinach 12:00-18:00


Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I roku I stopnia studiów stacjonarnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego online w dniach 20.11.2020 lub 21.11.2020.


W związku z Komunikatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia usług bibliotek w Uniwersytecie Wrocławskim do dnia 29 listopada 2020 roku, Biblioteka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej będzie nieczynna od 10 do 29 listopada. Jedyną formą działalności będzie skanowanie potrzebnych do zajęć publikacji na życzenie.


Polecamy uwadze komunikat rektora w sprawie funkcjonowania akademików


Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków od 1 do 30 października br. w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego dla studentów I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia w systemie studiów stacjonarnych, będących laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.


Biuro Karier zaprasza na cykl webinarów w ramach Rozgrzewki mentoringowej: Kompetencje do BANI. Webinary poprowadzą Mentorki i Mentorzy, którzy podpowiedzą, jak radzić sobie w tym pandemicznym świecie.


W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez poszczególne roczniki oraz zgodnie z wytycznymi rządu dotyczącymi trybu prowadzenia zajęć w tzw. strefach żółtych, od 19 października zajęcia dydaktyczne na kierunku etnologia i antropologia kulturowa wracają do poprzedniej formy.


Zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, a więcej informacji na temat form ich realizacji uzyskają Państwo bezpośrednio od osób prowadzących poszczególne przedmioty.


W związku z notowanym w kraju wzrostem liczby zachorowań na SARS-CoV-2, w ramach działań zapobiegawczych zalecam, aby Studenci i Studentki, którzy nie muszą koniecznie osobiście załatwiać swoich spraw w Sekretariacie Katedry realizowali je w sposób zdalny: mailowo (z zastrzeżeniem konieczności korzystania z adresu uniwersyteckiego @uwr.edu.pl) lub telefonicznie. W budynku przy ul. Szewskiej 50/51 na parterze umieszczona jest skrzynka podawcza do przekazywania dokumentów.


Studenci i studentki I roku studiów magisterskich mogą zapisywać się na seminarium magisterskie w USOS od 06.10.2020, godz. 12:00 do 08.10.2020, godz. 12.00. Seminarium prowadzą w tym semestrze prof. Monika Baer i prof. Eugeniusz Kłosek. O zainteresowaniach badawczych obydwu osób można przeczytać w zakładce "Pracownicy i doktoranci". Liczba miejsc w obydwu grupach jest ograniczona.


Uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia fakultatywne będą prowadzone przez system USOS w dniach 06 października 2020 godz. 09:00 – 08 października 2020 godz. 09:00. Bardzo prosimy, aby nie zapisywać się na zajęcia odbywające się w tych samych godzinach.


Informujemy, że na stronie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr zamieszczony został komunikat dotyczący przyjętej przez Radę Wydziału Uchwały w sprawie punktów ECTS.


Centrum Kształcenia na Odległość UWr. zaprasza do udziału w warsztatach z obsługi platformy E-edu oraz Microsoft Teams


Od 15.09.2020 r. Biblioteka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej działa w pełnym wymiarze godzin pod warunkami wymuszonymi ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Zarządzenia nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 września 2020 r.Zachęcamy do lektury