przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-EAK-S-AntBezp (P.F.) Antropologia bezpieki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
2. 22-EAK-S-AntCoZamSre (P.F.) Antropologia codzienności na zamku w średniowieczu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
3. 22-EAK-S-AntBioWsEt (P.F.) Antropologia literatury biograficznej obecnej we współczesnej etnologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
4. 22-EAK-S-AnSmiZa (P.F.) Antropologia śmierci i żałoby Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
5. 22-EAK-S-CzytSing (P.F.) Czytanie Singera Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
6. 22-EAK-S-EtnoMed (P.F.) Etnomedycyna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
7. 22-EAK-S-KryKult (P.F.) Krytyka kulturowa. Posthumanistyka. Nurty, zjawiska i procesy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
8. 22-EAK-S-KulJaZjaSte (P.F.) Kultura japońska – analiza wybranych zjawisk kultury i stereotypów Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
9. 22-EAK-S-NowRucRel (P.F.) Nowe ruchy religijne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
10. 22-EAK-SNoMieRuMiej (P.F.) Nowi mieszczanie? Analiza działań ruchów miejskich Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
11. 22-EAK-S-PRReg (P.F.) PR - regionów Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
12. 22-EAK-S-PrzeOdUjeAn (P.F.) Przemysł odzieżowy w ujęciu antropologicznym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
13. 22-EAK-S-SpoTraSZach (P.F.) Społeczeństwo tradycyjne Słowian Zachodnich Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
14. 22-EAK-S-SzaSpoTra (P.F.) Szamanizm w społecznościach tradycyjnych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
15. 22-EAK-S-TemZydo (P.F.) Tematy żydowskie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
16. 22-EAK-S-WStAnFil (P.F.) W stronę antropologii filozoficznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
17. 22-EAK-S-WstdoHer (P.F.) Wstęp do hermeneutyki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
18. 22-ET-S-ZaZjSpKu (P.F.) Zamek jako zjawisko społeczno-kulturowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
19. 22-EAK-S-ZwMaWiEuSp (P.F.) Zwierzęta w magii i wierzeniach europejskich społeczności tradycyjnych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
20. 22-EC-S1-AnthPost Anthropology of postsocialism in Central/Eastern Europe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
21. 22-EAK-S1-AntrEdu Antropologia edukacji Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
22. 22-EAK-S1-AntrEtn Antropologia etniczności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
23. 22-EAK-S2-AntrMia Antropologia miasta Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
24. 22-EAK-S1-AntrPam Antropologia pamięci Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
25. 22-EAK-S1-AntrPłSe Antropologia płci i seksualności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
26. 22-EAK-S2-AntrPol Antropologia polityczna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
27. 22-EAK-S1-AntrPosts Antropologia postsocjalizmu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
28. 22-EAK-S1-AntrRodz Antropologia rodziny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
29. 22-EAK-S1-AntrStosI Antropologia stosowana I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
30. 22-EAK-S1-AntrStosII Antropologia stosowana II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej