Filmy

Studiuj etnologię!

Film zrealizowany przez Studenckie Koło Naukowe Etnologów na Uniwersytecie Wrocławskim.


Antropologia konia

Film realizowany w ramach zajęć o antropologii performatywnej na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa UWr​


Antropologia przemocy [DYSKUSJA o KSIĄZKACH]

Dyskusja na temat książek „Antropologia donosu” pod redakcją Roberta Klementowskiego i Jarosława Syrnyka oraz „Aparat bezpieczeństwa w perspektywie antropologii organizacji i antropologii władzy” pod redakcją, Roberta Klementowskiego, Kamili Mikołajczak i Jarosława Syrnyka oraz wpływu metod antropologicznych na badania nad historią PRL i służb tamtego okresu. Rozmawiają: ▪ dr Zbigniew Bereszyński (Instytut Historii Śląska) ▪ dr hab. Jarosław Syrnyk prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr) ▪ dr hab. Robert Klementowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu) Prowadzenie: prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu)


Pielgrzymka w Nowej Wsi Reszelskiej

W 2015 roku nasza doktorantka Celina Strzelecka uczestniczyła w projekcie "Etnowiki – Rok obrzędowy z wikipedią" organizowanym przez Muzeum Etnograficzne w Warszawie przy współpracy ze stowarzyszeniem Wikimedia Polska. Celem przedsięwzięcia było przeprowadzenie etnograficznych badań terenowych podczas unikalnych zwyczajów ludowych m.in. Siwki Wielkanocne, Śmiergus i Siuda Baba. Na prezentowanym video nasza doktorantka przeprowadza wywiad etnograficzny dotyczący tradycji pielgrzymowania w Nowej Wsi Reszelskiej. Zebrane wywiady, fotografie i nagrania wideo posłużyły do wzbogacenia zasobów Wikipedii z zakresu etnografii i antropologii kultury. Wszystkie materiały są udostępnione na wolnej licencji creative commons.


IV Zlot Młodych Badaczy Kultury

Film zrealizowany podczas IV Zlotu Młodych Badaczy Kultury "Jaka jakość? Igranie (z) jakości(ą) we współczesnej humanistyce" 17-18 marca 2016 r. we Wrocławiu. Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Doktorantów przy Studiach Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego przy współpracy m.in. z Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej. Przewodniczącymi konferencji były m.in. dwie doktorantki KEiAK: Celina Strzelecka i Agnieszka Wieszaczewska. Za wykonanie wideo dziękujemy Sonie Sars, za muzykę artyście Longzijun.


O potrzebie epistemologii i metodologii poszerzonej oraz badawczej odpowiedzialności w świecie więcej-niż-ludzkim

Panel dyskusyjny w ramach konferencji "Etnografia transrelacyjna. Poznanie i praxis w świecie więcej-niż-ludzkim" z udziałem prof. Moniki Bakke, prof. Marcina Brockiego, prof. Ewy Domańskiej, dr Magdaleny Hoły-Łuczaj, prof. Katarzyny Kaniowskiej, dr hab. Katarzyny Majbrody i dr. hab. Łukasza Smyrskiego, 19 listopada 2020 https://www.youtube.com/watch?v=fxQuhTms-fA&feature=youtu.be