Wykopaliska na zamku Cisy

Na marginesie relacji z praktyk terenowych w Starych Bogaczowicach warto wspomnieć, że w lipcu prowadzone były także pod kierunkiem dr. Artura Boguszewicza prace archeologiczne na pobliskim zamku Cisy. Należy podkreślić, że wykopaliska  na terenie średniowiecznej warowni kontynuowane są od 2017 roku dzięki wsparciu ze strony lokalnej społeczności i władz gminy Stare Bogaczowice. Nie można też pominąć zaangażowania w to przedsięwzięcie licznych wolontariuszy, w tym także studentów i studentek archeologii, komunikacji wizerunkowej i przede wszystkim naszej Katedry. Spośród nich w 2021 roku w badaniach brali udział: Paweł Barszczyk, Łukasz Gabrych, Marcin Mieszała, Michaela Pośpiech, Alicja Skiba, Magda Swarzyńska, Emilia Traka, Dawid Wiendlocha i Michał Winiarski oraz last but not least Bartek Jędraszko, najdłuższy stażem wolontariusz.

W tym roku na zamku Cisy przeprowadzone zostały także zajęcia dla dzieci biorących udział w półkoloniach organizowanych przez gminę Stare Bogaczowice. Oprócz historii zamku opowiedzianej przez dr. Boguszewicza i wycieczki po terenie wykopalisk młodzi badacze mieli okazję także chwycić za narzędzia i osobiście podjąć poszukiwania artefaktów (złotych talarów ukrytych w hałdach ziemi). W programie była także gra terenowa, która polegała na odszukaniu w charakterystycznych miejscach zamku ukrytych tam figurek rycerzy. Tym razem młodzi odkrywcy zostali podzielenie na dwie rywalizujące ze sobą grupy, które ruszyły na poszukiwania pod przewodnictwem dwóch moderatorek zabawy, naszych studentek Martyny Hermasz i Hanny Tokaj. Dla czytelników, którym nieobcy jest duch sportowej rywalizacji należy dodać, że konkurencja zakończyła się remisem i obie grupy odkryły taką samą liczbę rycerzy. Pobyt dzieci na zamku zakończony został ogłoszeniem konkursu na krótki komiks na temat zamku Cisy. Dzięki zgodzie udzielonej przez rodziców publikujemy prace laureatów.

Na koniec należy wspomnieć o turnieju rycerskim, który odbywa się w lipcu pod zamkiem Cisy. Impreza organizowana przez gminę Stare Bogaczowice od 2018 roku (z przerwą pandemiczną w 2020) okazała się wielkim sukcesem i z roku na rok przyciąga coraz więcej entuzjastów średniowiecza, kultury dworsko-rycerskiej, zmagań sportowych, dawnego rzemiosła i imprez masowych. Turniej rycerski stał się też dobrą okazją do zapoznania jego uczestników z historią zamku Cisy i wynikami prac archeologicznych.

Cisy turniej 2021_ oprowadzanie uczestników fot. 1_ J. Radziszewska(1)

Cisy_ półkolonie 1(1)

Cisy_ półkolonie 3(1)

Cisy_ turniej 2021b(1)

Cisy_ wolontariusze 4(1)

Cisy_ wolontariusze 2(1)

ANna Kępińska

Mikołaj Zieliński, lat 8

Emilia Widero, lat 11

Nikola Kubinek, lat 7

Cisy_ wolontariusze 5(1)