Studia dzienne licencjackie

STUDIA LICENCJACKIE – I STOPNIA

Rozkład zajęć w semestrze zimowym                    Rok akademicki 2022/23

Rok I

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

 

Mgr B. Machalska

Lektorat języka łacińskiego

8.00-8.45 Gr. 1

 

9.00-10.00

9.00-9.45 Gr. 1

 

 

9.55-10.40 Gr. 2

Dr hab. P. Oszczanowski

Wprow. do hist. sztuki – rzeźba – ćwiczenia                                                          s.309

9.00-10.30 Gr. 1

 

8.55-9.40 Gr. 2

 

 

9.50-10.35  Gr. 3

 

10.00-11.00

Mgr B. Machalska

Lektorat języka łacińskiego

10.50-11.35

Gr. 3

 

10.45-12.15 Gr. 2

 

Dr E. Kiecko                                  

 

10.15-11.45

Dr S. Świsłocka-Karwot           

 

10.45-11.30 Gr. 4      s. 306

 

 

 

10.45-12.15

11.00-12.00

11.45-12.30

Gr. 4                

                            s. 306

 

Wprow. do hist. sztuki –

architektura – ćwiczenia                                                     

9.00-10.30 Gr. 2

                                                  s. 306

Przedmiot fakultatywny 1

                                                                              s. 207

 

 

Dr J. Zarzycki

Wprow. do hist. sztuki –

malarstwo – ćwiczenia

Dr hab. A. Kubala

Historia sztuki starożytnej wykład                                  s. 309

12.00-13.00

12.40-14.10

Dr A. Seidel-Grzesińska

Przedmiot fakultatywny 1                        

10.45-12.15 Gr. 1

12.30-14.00

Prof. W. Okoń

 

12.00-13.30 Gr. 1

13.45-15.15 Gr. 2           

                               s. 309

 

 

12.30-14.00

Dr M. Kwaśny

13.00-14.00

                                 
                          s. 207                            

Wprowadzenie do hist. sztuki

wykład                                       s. 309

 

 

 

Dr A. Sieczkowska

Techniki sztuk plastycznych

Przedmiot fakultatywny 1   

 

                                      s. 207                                                       

14.00-15.00

14.25-15.55

Dr hab. R. Kaczmarek

Hist. szt. śred. powsz. – wykład                                                  s. 309

 

 

14.45-16.15

Dr hab. R. Kaczmarek

 

 

12.00-13.30 Gr. 2

13.45-15.15 Gr. 1          

                              s. 306

 

 

 

15.00-16.00

16.10-17.40

Dr J. Witkowski Gr. 1

Dr A. Patała Gr. 2

Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej                                   

wykład

                                                  s. 309

                                             

 

 

                                                

16.00-17.00

Hist. szt. śred. powsz. – ćwiczenia
                                                               s. 309

 

16.30-18.00

Dr hab. J. Kos

 

 

 

17.00-18.00

Gr. 1/ Gr. 2 *

 

 

Przedmiot fakultatywny 1

                                          s. 207                              

 

 

*zajęcia co dwa tygodnie

 

STUDIA LICENCJACKIE – I STOPNIA

Rozkład zajęć w semestrze zimowym                    Rok akademicki 2022/23

Rok II

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

8.00-12.00

 

8.30-10.00

 

9.00-10.00

 

 

Lektoraty języków obcych

                                s. 406

Dr M. Wisłocki

Ikonografia i ikonologia

wykład *                                                         s. 309          

9.00-10.30

Dr M. Wisłocki

Historia sztuki nowoż.

10.00-11.00

 

 

 

 

Lektorat języka łacińskiego

9.00-10.30 gr. 1

 

10.40-12.10 gr. 2

 

10.15-11.45

Dr A. Seidel-Grzesińska

Ikonografia i ikonologia

ćwiczenia                    s. 309

powszechnej – renesans i manieryzm     wykład    
                                                            s. 309                 

 

10.45-12.15

Dr A. Seidel-Grzesińska

11.00-12.00

 

11.30-14.45

 

 

Gr. 1 / Gr. 2 *

Historia sztuki nowoż. powszechnej – renesans i manieryzm                      
                     s. 308

ćwiczenia     Gr. 1 / Gr. 2 *

12.00-13.00

Lektoraty

 

 

12.30-14.00

Dr M. Kwaśny

12.20-13.50 gr. 3

                                s. 306

 

12.00-13.30  Gr. 1

Dr M. Wisłocki

Proseminarium II             

 

 

13.00-14.00

języków

 

Przedmiot fakultatywny 3

 

                                                                   s. 308

 

 

                                                                            s. -1

13.45-15.15   Gr. 2

 

14.00-15.00

obcych      

 

                                                                     s. 406

14.15-15.45     Gr. 1

Dr J. Witkowski

Proseminarium I

14.00-15.30    Gr. 2

Dr J. Witkowski

Proseminarium I        s. 308

 

                                          

 

15.00-16.00

 

 

                                                                    s. 308

14.00-15.30     Gr. 1

Dr A. Sieczkowska

Nauki pomocnicze

 

 

16.00-17.00

 

16.15-17.45

Dr J. Witkowski

Historia sztuki średn. w Polsce

                                                                          s. 406

 

15.45-17.15    Gr. 2

 

 

 

17.00-18.00

 

 

17.55-19.25

– ćwiczenia

Gr. 1/ Gr. 2 *                                                    s. 306

 

Dr A. Sieczkowska

Nauki pomocnicze

                                                                        s. 406

 

 

 

 

18.00-19.00

Dr J. Witkowski     

Przedmiot fakultatywny 3 

                                                                    s. 309

18.15-19.45

Dr J. Witkowski

Historia sztuki średn. w Polsce                      

wykład                                                          s. 309

 

 

*zajęcia co dwa tygodnie

STUDIA LICENCJACKIE – I STOPNIA

Rozkład zajęć w semestrze zimowym                    Rok akademicki 2022/23

Rok III

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

 

8.30-10.00

 

 

9.00-10.00

9.00-10.30

Dr A. Seidel-Grzesińska

 

Dr S. Świsłocka-Karwot

Teoria i metodologia nauk o sztuce

wykład *                   s. 309

 

 

10.00-11.00

Sem. lic.-pom.

                                                               s. 308

10.45-12.15

 

 

10.45-12.15

 

 

 

 

10.00-11.30

Dr M. Wyrzykowska

Sem. lic.-pom.

11.00-12.00

Dr J. Lubos-Kozieł

Historia sztuki nowoczesnej – malarstwo i rzeźba

wykład

Dr A. Patała

Sem. lic.-pom.

 

                                                 

 

 

 

11.45-13.15   Gr. 1

Dr hab. R. Eysymontt

                                                                     s. 406

 

 

12.00-13.00

                                                            s. 309

 

12.30-14.00

Dr hab. J. Kos                              

                                                                              s. 308

 

12.30-14.00

Dr J. Lubos-Kozieł

                                          

 

 

Muzealnictwo i ochrona zabytków

                                  s. 406

 

 

 

12.30-14.00

Prof. W. Okoń

13.00-14.00

Historia sztuki nowoczesnej

- architektura

wykład

                                                   s. 309               

Sem. lic.-pom.

 

 

                                                                                s. 406

 

 

 

13.30-15.00    Gr. 2

 

Historia sztuki nowoczesnej
malarstwo i rzeźba

– ćwiczenia

Gr. 1 / Gr. 2 *              s. 308

14.00-15.00

 

14.15-15.45

Dr J. Lubos-Kozieł

Historia sztuki nowoczesnej

architektura

 

14.15-15.45

Dr A. Sieczkowska

Hist. szt. nowoż. w Polsce

renesans i manieryzm                             

 

 

 

 

 

14.15-15.45

Dr hab. C. Wąs

Sem. lic.-pom

15.00-16.00

Gr. 1 / Gr. 2 *        

ćwiczenia                                              s. 308

ćwiczenia  Gr. 1 / Gr. 2 *

                                               

                                                                            s. 306              

 

 

15.30-17.00

Dr M. Wisłocki

 

                                                                       s. 309

16.00-17.00

 

 

 

 

 

 

Hist. szt. nowoż. w Polsce

renesans i manieryzm                              wykład            

                             s. 306      

 

17.00-18.00

 

 

 

 

 

*zajęcia co dwa tygodnie