przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
121. 22-HS-W2-SemUzu1 Seminarium uzupełniające 1 Instytut Historii Sztuki
122. 22-HS-W2-SemUzu2 Seminarium uzupełniające 2 Instytut Historii Sztuki
123. 22-HS-S1-SzkBib Szkolenie biblioteczne Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
124. 22-HS-S2-SzkBib Szkolenie biblioteczne Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
125. 22-HS-W2-SzkBib Szkolenie biblioteczne Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
126. 22-HS-S1-TeSzPl Techniki sztuk plastycznych Instytut Historii Sztuki
127. 22-HS-S1-TeoriMet6 Teoria i metodologia nauk o sztuce Instytut Historii Sztuki
128. 22-HS-S1-TeoriMet5 Teoria i metodologia nauk o sztuce Instytut Historii Sztuki
129. 22-HS-S2-WBHSzFS3 Warsztat badawczy historyka sztuki - fakultet sprofilowany Instytut Historii Sztuki
130. 22-HS-S2-WBHszFS2 Warsztat badawczy historyka sztuki - fakultet sprofilowany Instytut Historii Sztuki
131. 22-HS-W2-WBaHSI1 Warsztat badawczy historyka sztuki I 1 Instytut Historii Sztuki
132. 22-HS-W2-WBaHSI2 Warsztat badawczy historyka sztuki I 2 Instytut Historii Sztuki
133. 22-HS-S1-WprDoHSz1 Wprowadzenie do historii sztuki Instytut Historii Sztuki
134. 22-HS-S1-WprDoHSz2 Wprowadzenie do historii sztuki Instytut Historii Sztuki
135. 22-HS-S1-WprArchit1 Wprowadzenie do historii sztuki - architektura Instytut Historii Sztuki
136. 22-HS-S1-WprArchit2 Wprowadzenie do historii sztuki - architektura 2 Instytut Historii Sztuki
137. 22-HS-S1-WprMalar1 Wprowadzenie do historii sztuki - malarstwo Instytut Historii Sztuki
138. 22-HS-S1-WprMalar2 Wprowadzenie do historii sztuki - malarstwo 2 Instytut Historii Sztuki
139. 22-HS-S1-WprRzezb1 Wprowadzenie do historii sztuki - rzeźba Instytut Historii Sztuki
140. 22-HS-S1-WprRzezb2 Wprowadzenie do historii sztuki - rzeźba 2 Instytut Historii Sztuki
141. 22-22-SPWSK-WybZHMuz Wybrane zagadnienia historii muzyki Instytut Historii Sztuki
142. 22-22-SPWSK-WybZPedT Wybrane zagadnienia pedagogiki twórczości Instytut Historii Sztuki
143. 22-22-SPWSK-WybZWoT Wybrane zagadnienia wiedzy o teatrze Instytut Historii Sztuki
144. 22-HS-S2-WMonIV2 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
145. 22-HS-S2-WMonV2 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
146. 22-HS-S2-WMonVI2 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
147. 22-HS-S2-WMonII1 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
148. 22-HS-S2-WMonIII1 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
149. 22-HS-S2-WMonI3 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
150. 22-HS-S2-WMonIII3 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki