przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
91. 22-HS-S2-PF3/I/SzKon Przedmiot fakultatywny: Sztuka i konfesjonalizacja 2 Instytut Historii Sztuki
92. 22-HS-S2-PF1/I/SzKon Przedmiot fakultatywny: Sztuka i konfesjonalizacja Instytut Historii Sztuki
93. 22-HS-S2-PF4/I/Malcz Przedmiot fakultatywny: Poeta malarstwa i malarz poezji - twórczość i konteksty życia Jacka Malczewskiego Instytut Historii Sztuki
94. 22-HS-S2-PF4/I/Rembr Przedmiot fakultatywny: Ile zarabiał Rembrandt, czyli sztuka i komercja w XVII-wiecznej Holandii Instytut Historii Sztuki
95. 22-HS-S1-PF4TajWar Przedmiot fakultatywny sprofilowany - Tajemnice warsztatu dawnych mistrzów Instytut Historii Sztuki
96. 22-HS-S1-PF4SSkrypt Przedmiot fakultatywny sprofilowany - Skryptorium Instytut Historii Sztuki
97. 22-HS-S1-PF1MuziBib Przedmiot fakultatywny sprofilowany - Muzea i biblioteki w sieci Instytut Historii Sztuki
98. 22-HS-S1-PF2DRCFS Przedmiot fakultatywny sprofilowany - Dawnej reklamy czar Instytut Historii Sztuki
99. 22-HS-S1-PF1ARI Przedmiot fakultatywny sprofilowany - Akademicy, realiści, impresjoniści. Malarstwo XIX wieku w dobie technologii cyfrowych Instytut Historii Sztuki
100. 22-HS-S1-PF1WspZjaw Przedmiot fakultatywny - Współczesne zjawiska w kulturze i problemy ich archiwizacji Instytut Historii Sztuki
101. 22-HS-S1-PF3SztStBW Przedmiot fakultatywny - Sztuka starożytnego Bliskiego Wschodu Instytut Historii Sztuki
102. 22-HS-S1-PF3ORel Przedmiot fakultatywny - O relacjach miedzy słowem i obrazem Instytut Historii Sztuki
103. 22-HS-S1-PF2JwHSzFS Przedmiot fakultatywny - Język w historii sztuki Instytut Historii Sztuki
104. 22-HS-S1-PF1PFotDok Przedmiot fakultatywny sprofilowany- Podstawy fotografii dokumentalnej dla historyka sztuki Instytut Historii Sztuki
105. 22-HS-S1-ProIV Proseminarium IV Instytut Historii Sztuki
106. 22-HS-S1-ProIII Proseminarium III Instytut Historii Sztuki
107. 22-HS-S1-ProII Proseminarium II Instytut Historii Sztuki
108. 22-HS-S1-ProI Proseminarium I Instytut Historii Sztuki
109. 22-22-SPWSK-ProjKwEd Projekt kulturalny w edukacji Instytut Historii Sztuki
110. 22-22-SPWSK-PZEWoK Programowanie zajęć edukacji wiedzy o kulturze Instytut Historii Sztuki
111. 22-22-SPWSK-Prakt Praktyka pedagogiczna Instytut Historii Sztuki
112. 22-HS-S2-PraMz Praktyka muzealna Instytut Historii Sztuki
113. 22-22-SPWSK-PADzMuz Podstawy analizy dzieła muzycznego Instytut Historii Sztuki
114. 22-HS-S1-ObozInw Obóz inwentaryzatorski Instytut Historii Sztuki
115. 22-HS-S1-ObjZabyt2 Objazd zabytkoznawczy Instytut Historii Sztuki
116. 22-HS-S1-ObjZabyt4 Objazd zabytkoznawczy Instytut Historii Sztuki
117. 22-HS-S1-ObjZabyt6 Objazd zabytkoznawczy Instytut Historii Sztuki
118. 22-HS-S1-NaPoHS3 Nauki pomocnicze historii sztuki Instytut Historii Sztuki
119. 22-HS-S1-MiOchZ6 Muzealnictwo i ochrona zabytków - zagadnienia ekonomiczne i prawne Instytut Historii Sztuki
120. 22-HS-S1-MiOchZ5 Muzealnictwo i ochrona zabytków - zagadnienia ekonomiczne i prawne Instytut Historii Sztuki