przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-HS-W2-WyMoIII2 Wykład monograficzny III 2 Instytut Historii Sztuki
2. 22-HS-W2-WyMoIII1 Wykład monograficzny III 1 Instytut Historii Sztuki
3. 22-HS-W2-WyMoII2 Wykład monograficzny II 2 Instytut Historii Sztuki
4. 22-HS-W2-WyMoII1 Wykład monograficzny II 1 Instytut Historii Sztuki
5. 22-HS-W2-WyMoI2 Wykład monograficzny I 2 Instytut Historii Sztuki
6. 22-HS-W2-WyMoI1 Wykład monograficzny I 1 Instytut Historii Sztuki
7. 22-HS-W2-WBaHSI2 Warsztat badawczy historyka sztuki I 2 Instytut Historii Sztuki
8. 22-HS-W2-WBaHSI1 Warsztat badawczy historyka sztuki I 1 Instytut Historii Sztuki
9. 22-HS-W2-SzkBib Szkolenie biblioteczne Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
10. 22-HS-W2-SemUzu2 Seminarium uzupełniające 2 Instytut Historii Sztuki
11. 22-HS-W2-SemUzu1 Seminarium uzupełniające 1 Instytut Historii Sztuki
12. 22-HS-W2-SemMag2 Seminarium magisterskie 2 Instytut Historii Sztuki
13. 22-HS-W2-SemMag1 Seminarium magisterskie 1 Instytut Historii Sztuki
14. 22-HS-W2-DzMySz2 Dzieje myśli o sztuce 2 Instytut Historii Sztuki
15. 22-HS-W2-DzMySz1 Dzieje myśli o sztuce 1 Instytut Historii Sztuki
16. 22-HS-S2-WMonVI2 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
17. 22-HS-S2-WMonV2 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
18. 22-HS-S2-WMonIV2 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
19. 22-HS-S2-WMonIII3 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
20. 22-HS-S2-WMonIII1 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
21. 22-HS-S2-WMonII3 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
22. 22-HS-S2-WMonII1 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
23. 22-HS-S2-WMonI3 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
24. 22-HS-S2-WMonI1 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
25. 22-HS-S2-WBHszFS2 Warsztat badawczy historyka sztuki - fakultet sprofilowany Instytut Historii Sztuki
26. 22-HS-S2-WBHSzFS3 Warsztat badawczy historyka sztuki - fakultet sprofilowany Instytut Historii Sztuki
27. 22-HS-S2-SzkBib Szkolenie biblioteczne Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
28. 22-HS-S2-SemMgWOII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
29. 22-HS-S2-SemMgRKII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
30. 22-HS-S2-SemMgREII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki